Aan de slag met verkeersmaatregelen in Twello Noord


Bij het vaststellen van het bestemmingsplan Nieuw Basselt en Fliertlanden voor de toekomstige woningbouwlocatie in Twello gaf de gemeenteraad de opdracht om samen met inwoners de verkeerssituatie te bekijken en met verbetervoorstellen te komen als dat nodig was. In 2022 voerden wij een verkeersonderzoek uit en kwamen wij samen met inwoners tot verbetervoorstellen voor een wijk die meer verkeersveilig is. Het college besloot daarop om enkele van deze verbetervoorstellen al in 2023 uit te voeren. Wij informeren u daarom graag over de maatregelen die wij dit jaar al uitvoeren.

Wandelpad

Verkeersmaatregelen in 2023

In 2023 leggen wij een zogeheten ‘informeel wandelpad’ aan langs de Koningin Wilhelminaweg en Reuvekampsweg. Daarnaast brengen wij stopstrepen en bijbehorende stopborden aan op een aantal kruisingen:

  1. Informeel wandelpad
    Eén van de verbetervoorstellen uit het verkeersonderzoek is om een informeel wandelpad aan te leggen langs de Koningin Wilhelminaweg en Reuvekampsweg. Wij hebben daarom een ontwerp gemaakt voor de beoogde plek voor het informele wandelpad langs deze wegen. Het ontwerp is te zien op voorst.nl/twello-noord.
  2. Stopstrepen en bijbehorende bebording
    Voor een zo goed mogelijk zicht op het verkeer op de Rijksstraatweg (N344) en de Terwoldseweg (N792) vanuit de zijwegen Koningin Wilhelminaweg, Parkelerweg, Kruisweg en Hunderenslaan, is het advies om stopstrepen en stopborden aan te brengen. De provincie Gelderland (wegbeheerder van de N-wegen) en de politie (handhaver) zijn akkoord met dit voorstel. Voor deze maatregel is inmiddels een verkeersbesluit genomen. Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis en zijn via voorst.nl/twello-noord te bekijken. U kunt nog tot vrijdag 7 juli 2023 reageren op het besluit.

Zodra de data bekend zijn dat de aannemer bovenstaande maatregelen kan uitvoeren, laten wij dit weer aan u weten. Check daarvoor ook onze website: voorst.nl/twello-noord en de Voorstwijzer in het Voorster Nieuws.

Aanpassing komgrenzen tegelijk met onderhoud in 2024

In eerdere communicatieberichten gaven wij al aan dat wij ook de komgrenzen op de Blikkenweg en Parkelerweg beter willen benadrukken. Dit doen wij tegelijk met het geplande asfaltonderhoud van deze wegen wat gepland staat voor 2024. Hierover ontvangt u tegen die tijd meer informatie.