Adviesraad Sociaal Domein: een nieuwe start


De Cliëntenraad Maatschappelijke Ondersteuning (CMO) was sinds 2004 dé adviesraad die binnen het Sociaal Domein (zorg, welzijn, werk en inkomen) gevraagd en ongevraagd advies gaf aan het college van burgemeester en wethouders. Zij zetten zich in voor een omgeving waar het goed leven is, waar iedereen kan meedoen en waar je op je omgeving kunt rekenen als dat nodig is. Steeds vaker gaan de onderwerpen over een breder terrein. Daarom is er voor een nieuwe naam gekozen; Adviesraad Sociaal Domein. De leden van de raad zijn inwoners van de gemeente Voorst en hebben kennis van en/of interesse op het gebied van het sociaal domein.

Met de start van het nieuwe college, worden ook de leden van de adviesraad (her)benoemd. Met 3 herbenoemingen, 8 nieuwe leden en de nieuwe benaming kunnen we gerust spreken van een nieuwe start.

 

Op de foto staan:

Boven (van links naar rechts): mevrouw Martine Huurnink, mevrouw Lies Meijerink, de heer Fred van der Vegte, mevrouw Dianne Bloo, de heer Jan Wierda;
Beneden (van links naar rechts): de heer Harrie Mulder, mevrouw Margreet Kiers, mevrouw Agnes Simons en wethouder Peter Wormskamp.
Op de foto ontbreken 3 nieuwe leden: mevrouw Alet Wijtvliet, mevrouw Angelique Koier en de heer Roy Binkhorst.

Meer informatie over de adviesraad leest u op: www.voorst.nl/adviesraad-sociaal-domein