Bijeenkomst over het verkeersplan voor Twello


Op dinsdag 9 juli 2024 is er een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis in Twello over het verkeersplan voor Twello. U bent welkom tussen 19.00 en 21.00 uur. Tijdens de bijeenkomst presenteren wij op twee momenten de kansrijke varianten voor het verkeersplan en de effecten daarvan, namelijk:

  • Presentatiemoment 1: 19:15 – 19:45 uur
  • Presentatiemoment 2: 20:15 – 20:45 uur

Voor en na het volgen van de presentatie is er tijd om vragen te stellen, mee te denken en uw reactie te geven. U hoeft zich niet aan te melden voor de bijeenkomst.

Wat presenteren wij?

De afgelopen maanden werkten wij aan een goed beeld van de huidige en toekomstige verkeerssituatie in Twello. Naast de analyse van veel gegevens is er inbreng gegeven door de meedenkgroep en zijn de ideeën getoetst bij de klankbordgroep. Op basis van alle gegevens zijn de opgaven voor het verkeersplan van Twello bepaald en zijn 5 uiteenlopende scenario’s met oplossingsrichtingen verkend. De 5 scenario’s zijn teruggebracht naar kansrijke varianten. Op 9 juli nemen wij u graag mee in de stappen die wij hebben gezet en geven wij u inzicht in de te verwachten effecten van de varianten. Wij vinden het belangrijk om voor een zorgvuldige afweging het oplossend vermogen van de varianten eerlijk in beeld te brengen.

2e nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van het verkeersplan via onze nieuwsbrief. Bekijk de 2e nieuwsbrief op voorst.nl/verkeersplan-twello. Ook vindt u daar meer informatie over onze werkwijze en de eerste onderzoeksresultaten.