Energietoeslag 2023 - update oktober


Voor het jaar 2023 is er een energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. Gemeenten mogen de energietoeslag uitbetalen als de wet aangepast is door de Rijksoverheid. De wet is nu door de Tweede en de Eerste Kamer vastgesteld. De gemeente Voorst verwacht de Energietoeslag 2023 eind dit jaar of begin 2024 te betalen.

Bankbiljetten, muntgeld en bankpas

De nieuwste informatie

De nieuwste informatie over de energietoeslag 2023 plaatst de gemeente Voorst op voorst.nl en in de Voorstwijzer. U krijgt informatie over wanneer u de energietoeslag 2023 kunt aanvragen, wat de voorwaarden zijn voor de energietoeslag in 2023, wat de hoogte is van de energietoeslag in 2023 en op welk moment de energietoeslag 2023 uitbetaald kan worden.

Geen Energietoeslag in 2024

De rijksoverheid heeft geen plannen voor een energietoeslag 2024. Wel onderzoekt de rijksoverheid welke andere maatregelen ervoor zorgen dat mensen in 2024 kunnen rondkomen met hun inkomen.

Geen voorschot

Sommige gemeenten doen een automatische uitbetaling aan inwoners van €500 als voorschot voor de energietoeslag 2023. De gemeente Voorst doet dit niet. Als we namelijk nu al dit voorschot uitbetalen dan is dit ongunstig voor onze inwoners die in 2023 voor het eerst energietoeslag aanvragen (zij zouden dan ook het bedrag minus € 500 krijgen). En in 2023 hebben meer inwoners recht op de energietoeslag dan in 2022.

Automatische uitbetaling

Sommige inwoners krijgen de Energietoeslag 2023 automatisch uitbetaald. Inwoners die aan de voorwaarden van de Energietoeslag 2023 voldoen en algemene bijstand ontvangen of in 2022 ook energietoeslag ontvingen hoeven bijvoorbeeld geen aanvraag te doen. Zoals hierboven aangegeven verwacht de gemeente Voorst de Energietoeslag 2023 eind dit jaar of begin 2024 te betalen.

Geldzorgen?

Heeft u acute financiële nood? Neem dan contact op met de gemeente Voorst. De gemeente helpt u graag verder en kijkt of er ‘maatwerk’ mogelijk is. Bel 0571-27 99 11 en kies voor optie 1 in het keuzemenu (werkdagen 8.30-12.30 uur, na 12.30 uur krijgt u het Klant Contact Centrum aan de lijn). U kunt ook mailen naar maatschappelijkeondersteuning@voorst.nl.
Kijk voor meer informatie op voorst.nl/zorg-welzijn-werk/werk-en-inkomen.