Energietoeslag 2023 voor huishoudens met een laag inkomen


Net als in 2022 geeft het Rijk de mogelijkheid aan gemeenten om in 2023 een energietoeslag te geven aan huishoudens met een laag inkomen. Gemeenten mogen de energietoeslag 2023 echter pas uitbetalen als de wet aangepast is door de Rijksoverheid. Eerder mogen gemeenten deze energietoeslag niet geven. Eerder was de verwachting dat de wet in juni zou wijzigen. Helaas is niet bekend wanneer in 2023 de wet wél gewijzigd wordt.

Bankbiljetten, muntgeld en bankpas

Uitbetaling energietoeslag in het najaar

De energietoeslag kan pas in het tweede halfjaar van 2023, nadat de wetswijziging in werking is, uitbetaald worden. Zo gauw er meer duidelijkheid is over de energietoeslag 2023 leest u daar meer over op voorst.nl en in de Voorstwijzer. U krijgt dan informatie over wanneer u de energietoeslag 2023 kunt aanvragen, wat de voorwaarden zijn voor de energietoeslag in 2023, wat de hoogte is van de energietoeslag 2023 en op welk moment wij de energietoeslag 2023 uitbetalen.

Geen ophoging Energietoeslag 2022

Sommige gemeenten hebben de Energietoeslag 2022 opgehoogd. De inwoners die in 2022 energietoeslag ontvingen, kregen in die gemeenten in 2023 alvast € 500 extra. Dit bedrag werd toegevoegd aan de energietoeslag 2022. Wij doen dit niet omdat dit ongunstig is voor onze inwoners die in 2023 voor het eerst energietoeslag aanvragen (zij zouden dan ook het bedrag minus € 500 krijgen, dat betekent dat zij in 2023 maximaal € 800 kunnen krijgen, in plaats van € 1300).

Automatische uitbetaling

Veel inwoners krijgen de Energietoeslag 2023 automatisch uitbetaald. Inwoners die algemene bijstand ontvangen of in 2022 ook energietoeslag ontvingen hoeven bijvoorbeeld geen aanvraag te doen. Wij gaan wel na of de inwoners nog aan de voorwaarden voldoen. Zoals hierboven aangegeven kunnen deze uitbetalingen pas na de wetswijziging plaatsvinden. U kunt een e-mail sturen naar werkeninkomen@voorst.nl als u vragen heeft.

Heeft u geldzorgen?

Heeft u dringende geldzorgen? Neem dan gerust contact op met een medewerker van maatschappelijke ondersteuning van de gemeente Voorst. Zij helpen u graag verder en kijken of het mogelijk is onze hulp aan te passen aan uw persoonlijke situatie. Het telefoonnummer is 0571-27 99 11. Kies voor optie 1 in het keuzemenu. De medewerkers zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur te bereiken. Na 12.30 uur krijgt u het Klant Contact Centrum aan de lijn. U kunt ook mailen met maatschappelijkeondersteuning@voorst.nl. Voor meer informatie gaat u naar onze pagina op voorst.nl/zorg-welzijn-werk/werk-en-inkomen.