Geen stempas ontvangen?


De stempassen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart zijn nu allemaal verstuurd. Heeft u toch geen stempas ontvangen, bent u uw pas kwijtgeraakt of is uw stempas beschadigd? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen.

elkestemtelt

De aanvraag

U kunt tot 12 maart 17.00 uur een vervangende stempas aanvragen. Dit kan op twee manieren: mondeling of schriftelijk.

Uw mondelinge aanvraag doet u door op het gemeentehuis langs te komen. Wij verzoeken u vriendelijk om hiervoor een afspraak te maken. Neem uw identiteitsbewijs mee.

Uw schriftelijke aanvraag doet u door het aanvraagformulier Verzoek om een vervangende stempas in te vullen en op te sturen. Bij dit schriftelijke verzoek moet u een kopie van uw identiteitsbewijs meesturen. Zorg er voor dat wij uw aanvraag vóór 17.00 uur op 12 maart hebben ontvangen.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling publiekszaken via verkiezingen@voorst.nl of 0571 – 27 92 13.