Als u mag stemmen voor de verkiezingen, ontvangt u een stempas thuis. Neem de stempas en uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau.

Beschrijving

Op 6 juni 2024 kunt u stemmen voor het Europees Parlement. U heeft een stempas nodig om te stemmen. U krijgt de stempas thuisgestuurd. De stempas wordt naar het adres gestuurd waar u op 23 april 2024 staat ingeschreven.

U ontvangt de stempas voor de Europese verkiezingen uiterlijk donderdag 23 mei 2024.

Heeft u geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan een nieuwe stempas aan.

U krijgt een stempas voor de verkiezingen voor het Europees Parlement als u:

 • EU-burger bent
 • op 23 april 2024 staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)
 • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht

Heeft u de nationaliteit van een ander EU-land dan Nederland? Dan geldt ook het volgende voor u:

Zo vraagt u een nieuwe stempas aan voor de verkiezingen voor het Europees Parlement:

 • Vraag de stempas schriftelijk aan bij de gemeente. Dit is de gemeente waar u op 23 april 2024 staat ingeschreven.
 • Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee.
 • De gemeente moet uw aanvraag uiterlijk 3 juni hebben ontvangen.

U kunt ook langskomen bij de gemeente om een nieuwe stempas aan te vragen. Dit kan tot uiterlijk 5 juni 2024, 12.00 uur. Neem uw identiteitsbewijs mee.

Vragen?
Telefoon (0571) 27 92 13
E-mail: verkiezingen@voorst.nl

  Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=113, pid=41)label =>protected'Model J 8 Verzoek om een vervangende stempas' (44 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://api.sduconnect.nl/media/model-j8-verzoek-om-een-vervangende-stempas-
        65115e2906357916950752.odt
  ' (102 chars) sduId =>protected468250 (integer) uid =>protected113 (integer) _localizedUid =>protected113 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected113 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Model J 8 Verzoek om een vervangende stempas

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.