Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Hiervoor kunt u stemmen bij een stembureau.

Beschrijving

U kunt stemmen bij een stembureau in uw gemeente. Dat is de gemeente waar u op 30 januari 2023 staat ingeschreven.

U kunt stemmen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en de waterschappen op 15 maart 2023. U kunt stemmen tot 21.00 uur. Als u om 21.00 uur in de rij staat, mag u nog stemmen.

Kunt u niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand machtigen. Diegene stemt dan namens u.

Klik voor een overzicht van alle stembureaus die geopend zijn op woensdag 15 maart op deze link. 

Dit zijn de voorwaarden om te stemmen:

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U staat ingeschreven bij uw gemeente.
  • U bent 18 jaar of ouder op de dag van de verkiezingen.
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, maar bent u wel EU-burger? Dan mag u stemmen voor de waterschapsverkiezingen. Soms mag u ook als niet-EU-burger stemmen voor de waterschappen. Op Kiesraad.nl ziet u of dat voor u geldt.

Zo stemt u bij een stembureau voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen:

  • Ga naar een stembureau in uw gemeente.
  • Neem uw stempas en identiteitsbewijs mee.
  • U gaat in uw eentje een stemhokje in. Heeft u een lichamelijke beperking? Dan mag iemand u helpen in het stemhokje.
  • Maak het vakje rood voor de naam van degene waar u op wilt stemmen. Of laat alle vakjes leeg als u blanco stemt. Schrijf niet op het stembiljet.
  • Heeft u het verkeerde vakje ingevuld? Vraag om een nieuw stembiljet.
  • Vouw het stembiljet dicht en lever het in.

U vindt  Model L8 Verzoek om bij volmacht te stemmen en het verzoek om een vervangende stempas onder het tabje "Formulieren". U kunt het verzoek met een kopie van uw legitimatiebewijs mailen naar verkiezingen@voorst.nl 

Vragen?
Team Verkiezingen
Telefoon (0571) 27 92 13
E-mail: verkiezingen@voorst.nl