U heeft een kiezerspas nodig als u in een andere gemeente wilt stemmen dan waar u staat ingeschreven. U vraagt de kiezerspas aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Beschrijving

Let op!

U kunt de kiezerspas niet meer schriftelijk aanvragen. U kunt alleen nog langsgaan bij de gemeente voor de kiezerspas.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen mag u ook in een andere gemeente stemmen dan waar u staat ingeschreven. Bijvoorbeeld in de gemeente waar u werkt. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig.

Woont u tijdelijk of permanent in het buitenland? Dan kunt u toch stemmen als u op de verkiezingsdag in Nederland bent. Hiervoor heeft u ook een kiezerspas nodig. U kunt dan in elke gemeente stemmen.

Dit zijn de voorwaarden voor het aanvragen van een kiezerspas:

 • U mag stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen.
 • U heeft een identiteitsbewijs.
 • Uw identiteitsbewijs is op 22 november niet langer dan 5 jaar verlopen.

De kiezerspas vraagt u aan bij de gemeente waar u op 9 oktober 2023 staat ingeschreven.

Zo vraagt u een kiezerspas schriftelijk aan:

 • Vul het aanvraagformulier voor een kiezerspas in.
 • Stuur het formulier op naar de gemeente.
 • Het formulier moet uiterlijk 17 november bij de gemeente zijn.
 • Heeft u al een stempas ontvangen? Stuur de stempas dan mee.

U kunt ook langskomen bij de gemeente.

 • Kom uiterlijk 21 november om 12.00 uur naar de gemeente.
 • U neemt mee:
  • uw stempas (als u die al heeft ontvangen)
  • uw identiteitsbewijs

Woont u permanent in het buitenland?

Vragen?
Telefoon (0571) 27 92 13
E-mail: verkiezingen@voorst.nl

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.