Vraag een paspoort of identiteitskaart aan bij de gemeente waarin u woont. Bij de afspraak moet u zelf aanwezig zijn. Na 5 werkdagen kunt u het reisdocument ophalen.

Beschrijving

Let op!

Krijgt u een nieuw paspoort? Uw burgerservicenummer staat op de achterkant. In leesbare cijfers en in de QR-code.

Reist u naar het Verenigd Koninkrijk? Tot en met 30 september 2021 kan dat met uw identiteitskaart. Vanaf 1 oktober 2021 heeft u een paspoort nodig. Kijk op de website van Rijksoverheid voor meer informatie.

Klik hier om een afspraak te maken voor een paspoort
Klik hier om een afspraak te maken voor een identiteitskaart

U gebruikt een paspoort of identiteitskaart om te laten zien wie u bent. Dat moet u doen als u naar het buitenland wilt reizen of als u naar de dokter of het ziekenhuis gaat. Iedereen vanaf 14 jaar oud moet ook een paspoort of identiteitsbewijs kunnen laten zien als de politie daarom vraagt.

Reizen

Met een paspoort of identiteitskaart kunt u naar andere landen reizen. Met een identiteitskaart kunt u de meeste Europese landen bezoeken. Met een paspoort kunt u alle landen bezoeken. Voor sommige landen heeft u ook een visum nodig. Meer informatie over reizen naar het buitenland vindt u op Rijksoverheid.nl.

Vanaf welke leeftijd?

Iedereen vanaf 14 jaar moet een paspoort of identiteitsbewijs bij zich hebben. Als kinderen onder de 14 naar het buitenland reizen, hebben ze ook een paspoort of identiteitskaart nodig.

Als u naar het ziekenhuis of de dokter gaat, moet u ook een eigen paspoort of identiteitsbewijs hebben. Dat geldt ook voor kinderen. De leeftijd van het kind maakt niet uit.

Inloggen

Met uw nieuwe identiteitskaart kunt u inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds.

Geldigheid

Bent u 18 jaar of ouder, dan is uw paspoort of identiteitskaart 10 jaar geldig. Voor iedereen onder de 18 jaar is een paspoort of identiteitskaart 5 jaar geldig.

Iedereen met de Nederlandse nationaliteit kan een Nederlands paspoort en een Nederlandse identiteitskaart aanvragen.

Kinderen onder de 18 jaar hebben bij de aanvraag van een paspoort schriftelijke toestemming nodig van (beide) ouder(s)/gezaghouder(s). Kinderen tot 12 jaar hebben voor de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart schriftelijke toestemming nodig van (beide) ouder(s)/gezaghouder(s). Onder "Formulieren" vindt u het toestemmingsformulier.

Lichamelijke of geestelijke beperking

Bent u door een lichamelijke of geestelijke beperking niet in staat om uw reisdocument persoonlijk aan te vragen, dan kan een medewerker van de gemeente naar u toe komen om uw aanvraag in behandeling te nemen. Uw gemeente beoordeelt of u niet persoonlijk hoeft te verschijnen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Burgerzaken.

Voor het aanvragen van een paspoort of Nederlandse identiteitskaart gaat u persoonlijk naar de balie Burgerzaken (dit geldt ook voor minderjarige kinderen). 

De pasfoto moet altijd goed lijken op het gezicht van de aanvrager en mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Voor verdere eisen omtrent de pasfoto zie de link "richtlijnen" hieronder.

Zo vraagt u een paspoort of identiteitskaart aan:

 • U komt naar de gemeente.
 • U neemt al uw reisdocumenten mee, ook als deze verlopen zijn.
 • U neemt 1 kleurenpasfoto mee die voldoet aan de richtlijnen.
 • U laat uw vingerafdruk registreren.
 • U betaalt uw paspoort of identiteitskaart bij de aanvraag. Graag met pin betalen.

Vanaf 12 jaar mogen kinderen zonder toestemming van een ouder een identiteitskaart aanvragen. Voor het aanvragen van een paspoort hebben kinderen tot 18 jaar toestemming van beide ouders nodig. Hiervoor zijn er 2 mogelijkheden:

 • Een ouder of voogd gaat mee naar de gemeente voor de aanvraag. De ouder of voogd moet zich kunnen legitimeren. De andere ouder of voogd moet schriftelijk toestemming geven. Ook heeft u zijn of haar identiteitsbewijs nodig.
 • Neemt u geen ouder of voogd mee naar de gemeente? Dan moeten beide ouders of voogden schriftelijke toestemming geven. Neem de schriftelijke toestemming en de identiteitsbewijzen van de ouders of voogden mee.

Is uw paspoort of identiteitsbewijs vermist of gestolen? U hoeft geen aangifte te doen bij de politie. Meld de vermissing zo snel mogelijk bij de gemeente en vraag een nieuw reisdocument aan.

Onder "Formulieren" vindt u het toestemmingsformulier en de link om met uw Digid de vermissing of diefstal van een reisdocument te melden.

Vragen?

Burgerzaken
Telefoon: 0571 27 92 18
E-mail: burgerzaken@voorst.nl

Na 5 werkdagen kunt u uw paspoort of identiteitskaart ophalen bij de gemeente.

Duurt dat te lang? Vraag dan een reisdocument aan via de spoedprocedure. Als u het reisdocument vóór 15.00 uur aanvraagt, is het uiterlijk na 2 werkdagen klaar. U betaalt dan een toeslag.

Is uw reisdocument vermist? Dan is een spoedprocedure niet altijd mogelijk. Informeer hiernaar bij de gemeente.

Heeft u het reisdocument nog sneller nodig? Misschien komt u in aanmerking voor een noodpaspoort van de Koninklijke Marechaussee. Meer informatie over het noodpaspoort vindt u op Marechaussee.nl.

Tarieven 2024

 • Paspoort voor personen van 18 jaar en ouder € 83,85
 • Paspoort voor minderjarigen € 63,40
 • Nederlandse identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder € 75,80
 • Nederlandse identiteitskaart voor minderjarigen € 40,90
 • Spoedtoeslag € 57,05

  Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=168, pid=41)label =>protected'Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland' (64 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reizen-met-kinderen/documenten/form
        ulieren/2014/02/06/formulier-toestemming-reizen-met-minderjarige-naar-het-bu
        itenland
  ' (160 chars) sduId =>protected474208 (integer) uid =>protected168 (integer) _localizedUid =>protected168 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected168 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland
 • Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=169, pid=41)label =>protected'Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland (schrifteli
        jk)
  ' (79 chars) target =>protected'_blank' (6 chars) type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars) href =>protected'https://api.sduconnect.nl/media/toestemmingsformulier-invulbaar-2019-1-656d8
        d3756176678808752.pdf
  ' (97 chars) sduId =>protected474209 (integer) uid =>protected169 (integer) _localizedUid =>protected169 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected169 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland (schriftelijk)
 • Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=170, pid=41)label =>protected'Authorisation form for travelling abroad with a minor' (53 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reizen-met-kinderen/documenten/form
        ulieren/2014/02/06/formulier-toestemming-reizen-met-minderjarige-naar-het-bu
        itenland
  ' (160 chars) sduId =>protected474210 (integer) uid =>protected170 (integer) _localizedUid =>protected170 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected170 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Authorisation form for travelling abroad with a minor
 • Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=171, pid=41)label =>protected'Melding vermissing of diefstal van Nederlands paspoort of een identiteitskaa
        rt (inloggen met DigiD)
  ' (99 chars) target =>protected'_blank' (6 chars) type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars) href =>protected'https://mijn.voorst.nl/aanvragen/832/persoon/vermissing-reisdocument' (68 chars) sduId =>protected474211 (integer) uid =>protected171 (integer) _localizedUid =>protected171 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected171 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Melding vermissing of diefstal van Nederlands paspoort of een identiteitskaart (inloggen met DigiD)
 • Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=172, pid=41)label =>protected'Digitaal toestemmingsformulier afgifte reisdocument voor minderjarigen (inlo
        ggen met DigiD)
  ' (91 chars) target =>protected'_blank' (6 chars) type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars) href =>protected'https://mijn.voorst.nl/aanvragen/2976/persoon/toestemming-paspoort-identitei
        tskaart-minderjarige
  ' (96 chars) sduId =>protected474212 (integer) uid =>protected172 (integer) _localizedUid =>protected172 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected172 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Digitaal toestemmingsformulier afgifte reisdocument voor minderjarigen (inloggen met DigiD)
 • Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=173, pid=41)label =>protected'Toestemmingsformulier afgifte reisdocument voor minderjarigen' (61 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://api.sduconnect.nl/media/toestemmingsformulier-afgifte-reisdocument-v
        oor-minderjarigen-2023-64a434a579602243712490.pdf
  ' (125 chars) sduId =>protected474213 (integer) uid =>protected173 (integer) _localizedUid =>protected173 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected173 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Toestemmingsformulier afgifte reisdocument voor minderjarigen