Grofvuil en grof groen inzameling


Op vrijdag 12 juni is er weer een grofvuil en grof groen inzameling.

Op vrijdag 12 juni is er weer een grofvuil en grof groen inzameling. Wilt u dat wij ook bij u langskomen? Meldt u dan aan vóór 09.30 uur op 11 juni. Aanmelden en meer informatie via deze link

In verband met de corona crisis was de grofvuil ophaalservice tijdelijk uit de lucht gehaald. Deze service wordt weer opgestart in een aangepaste vorm. Eens in de vier weken op vrijdag rijdt Circulus-Berkel een grof vuil en grof groen ronde in de gemeente Voorst. Grofvuil en grof groen is afval dat niet in een vuilniszak of afvalcontainer past. U kunt denken aan een bank, tafel of stoel, maar ook het grof tuinafval dat vrijkomt bij het snoeien. U kunt het ook zelf wegbrengen naar de recyclepleinen van Circulus-Berkel

Kosten:

  • Inzameling grof vuil: kosten € 15 per m3. Maximaal 3 m3
  • Inzameling grof groen: kosten € 12,50 per m3. Maximaal 3 m3