Herinrichting Dorpsstraat en Schoolstraat Twello


De ondernemersvereniging Twello Centrum en de gemeente Voorst vinden het belangrijk dat het centrum van Twello aantrekkelijk blijft voor ondernemers, bewoners en het winkelend publiek. Daarom werkt de gemeente samen met de ondernemersvereniging Twello Centrum aan de herinrichting van het centrum van Twello.

dorpsstraat twello

Deze herinrichting wordt gefaseerd uitgevoerd. De eerste drie fases zijn gereed. De vierde fase start in de week van 26 september 2022 en deze werkzaamheden zijn gereed in april 2023.

Dorpsstraat en Schoolstraat

Aannemersbedrijf NTP voert in opdracht van de gemeente de werkzaamheden gefaseerd uit in de Dorpsstraat en de Schoolstraat in het centrum van Twello. Deze werkzaamheden bestaan uit:

  • Opnemen bestaande verharding.
  • Aanpassen bestaande vuilwaterriolering en aanbrengen regenwaterinfiltratieriolering.
  • Aanbrengen nieuwe inrichting met straatwerk, verlichting, bloembakken en dergelijke.

Eerste fase (week 39 tot en met 51)

In de eerste fase vinden er werkzaamheden plaats rondom het Dorpsplein in Twello. Hierdoor is de kruising Van Ghentstraat-Dorpsstraat-Stationsstraat-Duistervoordseweg van 3 oktober tot en met 7 oktober 2022 afgesloten voor al het verkeer.

Winkels blijven bereikbaar

Gedurende de werkzaamheden blijven de winkels bereikbaar voor het winkelend publiek. Na de aanleg van de nieuwe riolering maakt NTP een nieuwe verharding op het weggedeelte. Tijdens deze werkzaamheden blijft de oude verharding voor de winkels liggen. Als het weggedeelte klaar is volgen de verhardingen voor de winkels. De winkels blijven altijd bereikbaar, in het uiterste geval is dit via loopschotten.

Tweede fase

NTP start met de tweede fase in week 2. De werkzaamheden vinden dan plaats aan de Dorpsstraat en de Schoolstraat. Bij elkaar duren de werkzaamheden van NTP volgens planning ongeveer vijfentwintig werkweken (tot april 2023). Deze planning is een indicatie onder voorbehoud van levertijden en weersinvloeden.

Hinder en overlast

De uitvoering van de werkzaamheden veroorzaakt hinder. De gemeente probeert deze hinder zoveel mogelijk te beperken en de uitvoering zo te plannen dat bedrijven en woningen zo veilig mogelijk bereikbaar blijven. Hulpdiensten kunnen altijd alle bestemmingen bereiken.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met realisatie en beheer bij de gemeente Voorst 0571-27 99 11 of bekijk de projectpagina: voorst.nl/dorpsstraat-twello