Herinrichting Dorpsstraat en Schoolstraat - Twello Centrum

Samen met de ondernemersvereniging Twello Centrum gaat de gemeente Voorst het centrum van Twello herinrichten. Het plan is inmiddels in uitvoering en wordt gefaseerd uitgevoerd. De eerste drie fases zijn gereed. De vierde fase betreft de herinrichting van Dorpsstraat en het Dorpsplein en de Schoolstraat in Twello. 

De ondernemersvereniging Twello Centrum en de gemeente Voorst vinden het belangrijk dat het centrum van Twello aantrekkelijk blijft voor ondernemers, bewoners en het winkelend publiek. Daarnaast moet de riolering vervangen worden en moet er een regenwaterriool aangelegd worden. Daarom is er gekozen voor een gefaseerde herinrichting van het centrum. 

Impressie Ontwerp Dorpsstraat / Schoolstraat

Reacties

Wij hebben diverse reacties op het ontwerp ontvangen. Bedankt voor de moeite die u daarvoor genomen heeft. In de reactienota leest u de wensen en suggesties én onze reactie hierop. De reactienota kunt onderaan deze pagina downloaden en bekijken.


Uitvoering

Aannemersbedrijf NTP werkt in opdracht van de gemeente aan de herinrichting van de Dorpsstraat en Schoolstraat  in het centrum van Twello. De werkzaamheden starten op in de week van 26 september en duren tot begin april 2023. De werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden bestaan uit:

  • Opnemen bestaande verharding
  • Aanpassen bestaande vuilwaterriolering en aanbrengen regenwaterinfiltratieriolering
  • Aanbrengen nieuwe inrichting met straatwerk, verlichting, bloembakken e.d.

Projectgegevens

Opdrachtgever Gemeente Voorst
Aannemer NTP
Aanneemsom €905.000,-
Start werk september 2022
Werk gereed april 2023

Duurzame Keuzes

Binnen dit project zijn er bewust duurzame keuzes gemaakt. Vrijgekomen stenen worden hergebruikt in accentvakken in het werk. Ook worden de vrijgekomen stenen hergebruikt bij het bouwrijp maken van andere nieuwbouwprojecten in gemeente Voorst.
Daarnaast wordt het centrum wordt groener. Er komen bloembakken, nieuwe bomen en blijven de meeste bestaande bomen gespaard. Het ontwerp is zo gemaakt dat het huidige groen ingepast wordt en wordt het centrum een fijne, koele plek om te verblijven.
Op dit moment ligt er nog een gemengd rioolstelsel. We maken hier een gescheiden rioolstelsel van met regenwaterinfiltratieriolering. Op deze manier is het centrum beter ingericht en voorbereid op extreemweer.

Hinder en Overlast

De uitvoering van de werkzaamheden veroorzaken mogelijk hinder. De gemeente tracht de hinder zoveel mogelijk te beperken en de uitvoering zo te plannen dat bedrijven en woningen zo veilig mogelijk bereikbaar blijven. De winkels blijven altijd bereikbaar, in het uiterste geval via loopschotten. Hulpdiensten worden geinformeerd. Voor de hinder als gevolg van de werkzaamheden wordt uw begrip gevraagd. 


Evaluatie

In december 2023 is het evaluatieonderzoek afgerond naar de meningen en ervaringen van gebruikers en omwonenden. Deze inventraisatie heeft vrijwel aansluitend na het afronden van de werkzaamheden plaatsgevonden. Dit betekent dat de Dorpsstraat en schoolstraat nog maar kort in gebruik was ten tijde van de evaluatie. De notitie met hierin de aangegeven punten kunt u inzien onder het kopje Downloads 

Vragen of Tips?

Tijdens de hele realisatiefase kunt u voor vragen over de bereikbaarheid en planning contact opnemen de verantwoordelijke uitvoerder van de aannemer, Henk Kompagnie, 06-22487950.

Indien gewenst kunt u contact opnemen met Peter van den Berg of Taco Hettinga  van de gemeente Voorst. Zij zijn telefonisch bereikbaar via: 0571-279911 of per e-mail: p.vandenberg@voorst.nl / t.hettinga@voorst.nl.