Inloopbijeenkomst aanvullende maatregelen Rijksstraatweg Voorst


In december 2019 is de vernieuwde Rijksstraatweg in Voorst geopend. Sinds de opening ontvingen we veel reacties. Er zijn lovende woorden over de nieuwe dorpsstraat, maar er doen zich soms ook ongewenste verkeerssituaties voor. Daarom stellen wij enkele aanvullende maatregelen voor. Deze maatregelen presenteren wij graag tijdens een inloopbijeenkomst op woensdag 2 maart 2022 in het dorpshuis van Voorst.

rijksstraatweg

Evaluatie Rijksstraatweg Voorst

Sinds de heropening van de Rijksstraatweg voerden wij herhaaldelijk verkeersmetingen uit om de verkeerssituatie te monitoren. Uit de resultaten blijkt dat het meeste verkeer via de rondweg rijdt en dat de snelheid over het algemeen niet zorgwekkend is. Wij vragen daarom de politie om handhavend op te treden tegen snelheidsovertreders. Dit doet de politie. Maar de politie geeft ook aan dat de inrichting van de weg op enkele plekken niet zodanig optimaal is dat deze het juiste verkeersgedrag afdwingt. Er zijn, bijvoorbeeld, plekken waar de weg recht is zonder verkeer remmende maatregelen. En de parkeervakken staan niet aangegeven op de stoep. Om deze redenen geeft de politie momenteel geen prioriteit aan de verkeershandhaving op de Rijksstraatweg in Voorst.

Voorstel met extra maatregelen

In de zomer van 2021 spraken wij met een aantal inwoners van het dorp en de stuurgroep ‘Verder met dorp Voorst’ over de ervaringen met de vernieuwde Rijksstraatweg, de huidige inrichting van de weg én het advies van de politie. De uitkomst van het gesprek is dat wij in beeld brengen welke wegaanpassingen minimaal nodig zijn om een goede verkeershandhaving te borgen. Het voorstel met minimale aanpassingen aan de Rijksstraatweg is met de stuurgroep besproken. Nu willen wij deze aanpassingen aan het hele dorp voorleggen.

Wegversmallingen en parkeervakken

Bij het voorstel met minimale aanpassingen aan de Rijksstraatweg is rekening gehouden met verschillende belangen. De aanpassingen zorgen voor een verkeersveiligere Rijksstraatweg en meer prioriteit in de verkeershandhaving. Daarnaast is er ook rekening gehouden met de uitgangspunten van het oorspronkelijke ontwerp van de Rijksstraatweg, zoals het niet toepassen van drempels en plateaus. De aanpassingen bestaan uit het toevoegen van wegversmallingen op de rechte stukken weg en het aangeven van parkeerplekken op de stoep. Fietsers kunnen de wegversmallingen aan beide zijden veilig passeren, terwijl gemotoriseerd verkeer op elkaar moet wachten. De versmallingen zijn nog wel breed genoeg voor het lokale vracht- en landbouwverkeer. De parkeervakken worden aangeduid met enkel hoekmarkeringen en een P-tegel. Het aantal parkeervakken is zo veel mogelijk afgestemd op het huidige parkeergedrag.

Inloopbijeenkomst Dorpshuis Voorst op 2 maart 2022

Op woensdag 2 maart 2022 organiseren wij een inloopbijeenkomst in het dorpshuis van Voorst. U bent hartelijk welkom om tussen 19.00 uur en 21.00 uur binnen te lopen en kennis te nemen van ons voorstel. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en het geven van een reactie. Het voorstel staat ook op www.voorst.nl/rijksstraatweg en ook hier kunt u reageren op het voorstel.