Inloopbijeenkomst over eindadvies verkeersonderzoek Twello Noord


Op donderdagavond 1 december 2022 organiseren wij een inloopbijeenkomst over het eindadvies van het verkeersonderzoek in Twello Noord. U bent tussen 19.30 uur en 21.00 uur van harte welkom in het gemeentehuis in Twello.

Tijdens deze inloopbijeenkomst presenteren wij het advies van adviesbureau Bonotraffics met daarin maatregelen en verbetervoorstellen om de verkeerssituatie in Twello Noord te optimaliseren.

Aanleiding verkeersonderzoek

De gemeenteraad stelde op 7 februari 2022 het bestemmingsplan ‘Nieuw Basselt en Fliertlanden’ vast. Daarbij nam de gemeenteraad ook de motie ‘Verkeerssituatie Twello Noord’ aan. Deze motie ontstond uit de zorgen van bewoners uit de naastgelegen wijk en omliggende straten. De motie droeg het college van burgemeester en wethouders op om samen met de omgeving te onderzoeken hoe we de verkeerssituatie in Twello Noord kunnen optimaliseren en verbeteren.

Participatie

Een afvaardiging van de wijk is betrokken bij alle stappen die we zetten tijdens het verkeersonderzoek. Samen met de projectleider van de gemeente en een externe verkeersadviseur vormen zij het kernteam van het onderzoek. Daarnaast zijn per straat vertegenwoordigers aangewezen als aanspreekpunt voor bewoners van de betreffende straten en gelden zij als ‘verlengstuk’ van het kernteam. Op 8 en 29 september organiseerden wij twee inloopbijeenkomsten over het verkeersonderzoek in Twello Noord. Tijdens die bijeenkomsten vroegen wij om reacties op onze aanpak, de onderzoeksresultaten en de verschillende verbetervoorstellen en oplossingsrichtingen. De onderzoeksresultaten en alle inbreng en reacties hebben geleid tot een advies van adviesbureau Bonotraffics. Wij presenteren dit advies graag aan u.

Inloopbijeenkomst

Op donderdag 1 december 2022 van 19.30 tot 21.30 uur organiseren wij een openbare inloopbijeenkomst over het verkeersonderzoek in het gemeentehuis in Twello. Wij presenteren het advies van adviesbureau Bonotraffics met daarin maatregelen en verbetervoorstellen om de verkeerssituatie in Twello Noord te optimaliseren. U bent van harte uitgenodigd. Wij benadrukken dat de inloopbijeenkomst geen vast programma heeft. Tussen 19.30 en 21.00 uur kunt u dus binnenlopen in het gemeentehuis wanneer u wilt.

Meer informatie

Op de website voorst.nl/twello-noord staat meer informatie over de aanpak van het onderzoek, de gepresenteerde panelen tijdens de inloopbijeenkomsten in september 2022 en de tussentijdse onderzoeksresultaten. Wij publiceren het conceptrapport van Bonotraffics in de week vóór de inloopbijeenkomst op onze website.