Inloopbijeenkomst over nieuw sportgebouw Twello


Op dinsdag 27 februari organiseert de gemeente Voorst van 19.00 tot 20.30 uur een inloopbijeenkomst over een nieuw te ontwikkelen sportgebouw op het terrein naast het Veluws College aan de Veilingstraat in Twello. De inloopbijeenkomst is in het gemeentehuis in Twello. Omwonenden en andere belanghebbenden zijn van harte welkom.

Jongeren met een basketbal in een sporthal

Binnensportcapaciteit voor onderwijs en sport

De basisscholen zetten in op meer uren bewegingsonderwijs. Daarnaast is er lokaal een grote vraag aan binnensportruimte vanuit de sportverenigingen. Deze combinatie zorgt voor een grote behoefte aan binnensportaccommodaties. Het terrein waar het schoolgebouw van het Veluwse College stond en de gymzaal aan de Hietweideweg wordt herontwikkeld om woningbouw mogelijk te maken.

Samen met de scholen en sportverenigingen is een koers bepaald voor de binnensportcapaciteit in Twello. Hierbij is ook de gymzaal aan de Wassenaer Obdamstraat betrokken. Deze is gedateerd en afgeschreven.

Eén nieuw sportgebouw aan de Veilingstraat

Om aan de binnensportbehoefte te kunnen voldoen wordt er één nieuw centraal sportgebouw met drie zaaldelen ontwikkeld op het vrijliggende terrein op de hoek van de Veilingstraat-Domineestraat. In het gebouw komt geen horeca en tribune omdat het alleen voor bewegingsonderwijs en trainingen is bedoeld. Binnenkort starten we de planontwikkeling en de planologische procedure voor de bouw van het nieuwe sportgebouw.

Inloopbijeenkomst 27 februari

Tijdens de inloopbijeenkomst informeren wij u over de uitgangspunten en eisen voor het ontwerp van het gebouw, de inpassing in de omgeving en het vervolg. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie over het sportgebouw: voorst.nl/sportgebouw.