De voormalige school aan de Hietweideweg plus gymzaal, de brandweerkazerne en de gemeentewerf aan Jupiter, inclusief opslagterrein, maken de komende jaren plaats voor een nieuwe woonwijk. Van de herontwikkeling van het twee hectare grote terrein gaan ook de brandweer, de sportverenigingen aan de Zuiderlaan en de basisscholen in het dorp profiteren.

Nieuwe naam

Voor het nieuwe sportgebouw zijn we op zoek naar een naam, en u kunt meedenken! Tot nu toe hebben we onderstaande suggesties gekregen. Heeft u ook een goed idee? Mail het dan naar gemeente@voorst.nl onder vermelding van 'naam sportgebouw'.

Beweging Centrum Twello • De Mijnklok • De Verbinding • Groen&Sport-gebouw • Sporthal De Natuur • De Afslag • Sanitas • De ontmoeting • De beweeghal • Fit Twello • Sportcentrum Spoorlust • De Veiluwe • Het Veilingsporthuis • VC Sport Oostveiling Gebouw • Twelle Sports • Sport Accommodatie Veiling Twello (SAV - Twello) • Het Blaken • Veluws sportkwartier • (Twello's) Welvaren.

Binnensportaccommodaties onderwijs en sport

De sportdeelname in de gemeente Voorst is hoog. Daarnaast zetten basisscholen in op meer uren bewegingsonderwijs. Deze combinatie zorgt voor een grote behoefte aan binnensportaccommodaties. De gymzaal aan de Hietweideweg is gedateerd en afgeschreven. Dit geldt ook voor de gymzaal aan de Wassenaer Obdamstraat. Het plan is beide gymzalen te zijner tijd te slopen.

Nieuw gebouw

De gemeente wil dit verlies aan accommodaties ruim compenseren door in Twello een nieuw sportgebouw te bouwen. Het gaat om een negen meter hoog gebouw met drie zaaldelen die voor alle binnensporten geschikt zijn. Zonder publieke tribune. Het is niet de bedoeling om hier wedstrijden te gaan spelen.

Drie mogelijke locaties, Wassenaer Obdamstraat, het sportcomplex van SV Voorwaarts en de Veilingstraat, zijn onderzocht op aspecten als ligging, bereikbaarheid, beschikbaarheid, ontsluiting, verkeersveiligheid en ruimtelijke omgevingsfactoren.

Centraal en goed bereikbaar

De Veilingstraat blijkt op alle punten het beste te scoren. Het braakliggende terrein tussen Veluws College Twello en Domineestraat ligt centraal en is goed bereikbaar. De gemeente is grondeigenaar, dus is het terrein per direct beschikbaar. Bovendien staan aan de Veilingstraat al hogere gebouwen. Het sportgebouw past dus goed in dit straatbeeld.

Voor de bouw van start kan gaan moeten eerst verschillende procedures doorlopen worden. Streven is in de eerste helft van 2026 met de bouw te beginnen. In 2027 volgen de oplevering en ingebruikname.

Goed overleg

Het onderzoek naar compensatie voor de oude gymzalen en voor de beste plek van het nieuwe sportgebouw is in nauw overleg met alle scholen in het dorp Twello en SV Twello, SV Voorwaarts, VHC Twello, Badmintonclub Twello en De Koepel Sport, Welzijn en Cultuur uitgevoerd.

Wethouder Peter Wormskamp: “De locatie voor het nieuwe sportgebouw is in nauw overleg gekozen. Met dit plan krijgen we meer binnensportcapaciteit op korte afstand van de scholen in dorp Twello. Echt iets om trots op te zijn.”