Inloopbijeenkomst over verkeersonderzoek Twello Noord


Op donderdagavond 8 september 2022 tussen 19.30 en 21.30 uur organiseren wij in het gemeentehuis een inloopbijeenkomst over het verkeersonderzoek in Twello Noord.

Tijdens deze bijeenkomst geven wij u graag informatie over de aanpak van het onderzoek, de uitkomsten van nieuwe verkeerstellingen en de geconstateerde knelpunten in het gebied. Ook laten wij aan u de verkeerseffecten van de nieuwe woningbouwontwikkeling zien, doorgerekend op aangrenzende wegen en kruispunten. Tijdens de bijeenkomst is er natuurlijk de gelegenheid om al die informatie met ons te bespreken, met ons mee te denken over oplossingsrichtingen én uw reactie te geven.

Aanleiding onderzoek

De gemeenteraad stelde op 7 februari 2022 het bestemmingsplan ‘Nieuw Basselt en Fliertlanden’ vast. Daarbij nam de gemeenteraad ook de motie ‘Verkeerssituatie Twello Noord’ aan. Deze motie kwam voort uit zorgen van bewoners uit de naastgelegen wijk en omliggende straten. De motie draagt het college van burgemeester en wethouders op om samen met de omgeving te onderzoeken hoe we de verkeerssituatie in Twello Noord kunnen optimaliseren en verbeteren.

Wat doen we met al uw inbreng?

Alle informatie en uw suggesties en reacties verwerken wij in een geanonimiseerd overzicht, waarin we aangeven hoe we die betrekken bij het onderzoek. Alle inbreng nemen wij mee naar de volgende stap in het verkeersonderzoek, waarbij wij nagaan welke maatregelen en verbeteringen mogelijk zijn om de verkeerssituatie in Twello Noord te optimaliseren. Wij presenteren die mogelijke maatregelen en verbeteringen op donderdagavond 29 september 2022. Daarover volgt later meer informatie. De uitkomsten van het verkeersonderzoek, inclusief alle inbreng uit de samenleving, leggen wij later dit jaar voor aan het gemeentebestuur.

Loop binnen wanneer u wilt

Wij wijzen u er graag op dat de inloopbijeenkomst geen vast programma heeft. Dit doen wij bewust om het bezoek te spreiden, zodat wij iedereen goed te woord kunnen staan. Tussen 19.30 en 21.30 uur kunt u dus binnenlopen in het gemeentehuis wanneer u wilt.

Meer informatie

Op onze website www.voorst.nl/twello-noord staat meer informatie over het verkeersonderzoek. U kunt hier alvast de resultaten van de verkeerstellingen op wegen en kruispunten inzien. Of bijvoorbeeld het verslag van het bezoek aan de locatie van 13 mei 2022.