Leefbaarheidsonderzoek onder inwoners van Twello


Deze week start de gemeente Voorst met een leefbaarheidsonderzoek onder de inwoners van Twello. Alle inwoners van Twello kunnen meedoen aan dit onderzoek. Dat kan door een vragenlijst in te vullen.Ook gaan er studenten en medewerkers van de gemeente Voorst de wijken in om met inwoners te praten. Het onderzoek is een vervolg op het leefbaarheidsonderzoek ʻDuimen voor de Dorpenʼ dat in 2020 in de dorpen Voorst, Klarenbeek, Terwolde en Teuge werd gehouden door de plaatselijke Rekenkamercommissie.

In tegenstelling tot de 11 andere dorpen in de gemeente heeft Twello geen directe aanspreekpunten of aanjagers zoals dorpsbelangenorganisaties of dorpscontactpersonen. Chris Frencken, coördinator maatschappelijke initiatieven bij de gemeente Voorst: “We merken dat er in Twello in
verhouding minder bewonersinitiatieven van de grond komen. Dat is jammer, en dús willen we graag samen met de inwoners aan de slag om daar verandering in te brengen. Door middel van het onderzoek willen we nog beter weten welke wensen, behoeften en meningen er leven in de wijken van Twello. De uitkomsten van het onderzoek geven ons informatie om het samenwerken in en aan de wijk sterker te maken.”

Burgemeester roept: "Doe ook mee aan dit onderzoek!"

Burgemeester Paula Jorritsma-Verkade: “Ik heb Twello in korte tijd al leren kennen als een prachtig dorp. We zijn samen aan zet om Twello een mooie en duurzame toekomst te geven. Naast grotere projecten die daaraan bij kunnen dragen, gaat het óók om het nog fijner, mooier en gezelliger maken van de woonwijken. Samen met een paar lokale organisaties ondersteunen we als gemeente graag initiatieven die inwoners voor hun buurt of wijk hebben. En we betrekken u als inwoner ook het liefst zo vroeg mogelijk bij de plannen die de gemeente zelf heeft. Het is dus belangrijk dat we goed met elkaar in gesprek zijn en elkaar makkelijk weten te vinden. Ik roep daarom alle inwoners van Twello op om mee te doen aan het onderzoek. Alvast heel erg bedankt voor uw inzet!”

Vragenlijst

De gemeente Voorst heeft voor het onderzoek een vragenlijst opgesteld. Deze kwam tot stand met behulp van een stagiaire van de Radboud Universiteit in Nijmegen en in afstemming met Mens en Welzijn Voorst, IJsseldal Wonen en andere samenwerkingspartners. De vragen gaan over de openbare ruimte, uw contacten in de wijk, uw behoefte aan ontmoetingsplekken en of u zou deelnemen aan een buurtactiviteit of deze juist zou willen (helpen) organiseren.
De vragenlijst kunt u tot uiterlijk 8 mei online invullen via deze link of door op bovenstaande knop te klikken.

Wilt u de vragenlijst liever op papier invullen? Haal dan een exemplaar op bij het (tijdelijke) gemeentehuis (Hietweideweg 20 in Twello) of bij gebouw ʻKlein Twelloʼ (Maarten Tromplaan 2 in Twello). Als u belt naar 0571-279 911 kunnen wij u ook een papieren vragenlijst per post toesturen.

Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 15 minuten. Onder alle deelnemers worden 5 cadeaukaarten verloot ter waarde van €25,-.

MEER INFORMATIE
Meer informatie over het onderzoek vindt u op www.voorst.nl/leefbaarheidsonderzoektwello. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met de coördinator maatschappelijke initiatieven van de gemeente Voorst: Chris Frencken: c.frencken@voorst.nl, 0571-27 92 68.

-