Lokaal sport-en beweegakkoord gemeente Voorst ondertekend


Iedereen moet kunnen sporten, nu en in de toekomst. Jong en oud, met of zonder beperking, dichtbij en veilig.

Lokaal sport- en beweegakkord

Dat is het doel van het Lokaal Sportakkoord van de gemeente Voorst: ‘Een leven lang met plezier sporten en bewegen voor iedereen in de gemeente Voorst.’ Maar liefst 48 lokale organisaties hebben de afgelopen weken een handtekening onder het akkoord gezet. Samen leggen zij nadrukkelijk verbindingen tussen sport en zorg, onderwijs en welzijn, en tussen sportaanbieders onderling. De 48 deelnemende organisaties staan te trappelen om aan de slag te gaan met de vele acties die in het akkoord staan beschreven.

"Het sport- en beweegakkoord bevestigt de intensieve samenwerking tussen sportvereningingen, onderwijs, welzijnsorganisaties en de gemeente Voorst. We werken samen om de vele activiteiten die in het akkoord staan beschreven uit te voeren voor onze inwoners. Daarbij hebben we in het bijzonder aandacht voor kwetsbare groepen", aldus wethouder sport Hans van der Sleen. In september gaat de regiegroep van start met de uitvoering voor alle diverse thema's.
Lees hier meer over het lokale sport- en beweegakkoord van de gemeente Voorst. (pdf - 10,6 MB) 

Het Voorster sport- en beweegakkoord is een uitwerking van het Nationale Sportakkoord. Deze werd in de zomer van 2018 getekend door minister Bruno Bruins (VWS), de sportbonden, gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Met als doel ervoor te zorgen dat iedereen in een veilige, gezonde omgeving met plezier kan sporten en bewegen.