Ontwerp rotonde Posterenk een stap verder


Op dinsdag 10 oktober 2023 organiseerde de gemeente samen met aannemer Heijmans een inloopavond in Posterenk over 2 voorlopige ontwerpen voor de rotonde op de kruising Fliertweg – H.W. Iordensweg. Tijdens en na de bijeenkomst ontving de gemeente positieve reacties op de ontwerpen, en ook suggesties om de ontwerpen te verbeteren.

Kruising Fliertweg - H.W. Iordensweg

Ontwerpkeuzes

Eén ontwerp lag binnen de grondeigendommen van de gemeente. Het andere ontwerp lag ook over gronden van derden. Deze laatste variant blijkt onvoldoende meerwaarde te hebben ten opzichte van het andere, en de kosten hiervan zouden hoger zijn. Daarnaast is het bij deze variant nog de vraag of de rotonde in 2024 gerealiseerd kan worden. Daarom wordt het ontwerp binnen de grondeigendommen van de gemeente nu verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp.

Enkele aanpassingen

De gemeente heeft suggesties ontvangen om het ontwerp te verbeteren. In het ontwerp worden daarom de volgende aanpassingen gedaan:

  • De opstelplaats voor fietsers op de middengeleider van de rotonde verruimen naar 4 meter;
  • Op het fietspad in 2 richtingen de markering aanpassen om te voorkomen dat fietsers aan de verkeerde kant van de weg blijven fietsen;
  • Een verhoogd plateau (drempel) op de Zwarte Kolkstraat maken, vlak bij de aansluiting van het fietspad. Dit heeft een attentie verhogende en verkeer remmende werking;
  • De inrit van H.W. Iordensweg 105 bereikbaar maken voor (vracht)verkeer;
  • De middengeleiders opvullen met veldbloemen in plaats van klinkers of beton.  

Bomen en groen

Helaas is het niet mogelijk om de bestaande bomen bij de kruising Fliertweg – H.W. Iordensweg te behouden en moeten er nog 5 of 6 bomen verwijderd worden. Hiervoor worden wel minstens 10 nieuwe bomen en ook hagen terug geplant. Wij verbeteren niet alleen de verkeersveiligheid, maar versterken ook het landschap, de natuur en de biodiversiteit.

Meer informatie

Op voorst.nl/rotonde-posterenk staat meer informatie, bijvoorbeeld over de ontvangen suggesties voor het ontwerp en wat er met de ontvangen suggesties is gedaan.