Ontwerp voor de rotonde bij Posterenk is definitief


Het ontwerp voor de rotonde op de kruising H.W. Iordensweg – Fliertweg – Zwarte Kolkstraat is definitief. Op voorst.nl/rotonde-posterenk kunt u dit bekijken. Samen met aannemer Heijmans werken wij later dit jaar aan de realisatie van een groot deel van de rotonde.
Het lukt niet om alle werkzaamheden dit jaar uit te voeren.

Belangrijkste ontwerpkeuzes

Tijdens en na de inloopavond in oktober 2023 ontving de gemeente suggesties om het ontwerp te verbeteren. Het is beter geworden door de oversteekplaats voor fietsers op de rotonde te verruimen naar 4 meter. Een drempel toe te voegen op de Zwarte Kolkstraat en de middenbermen op te vullen met veldbloemen in plaats van klinkers of beton. Het is niet mogelijk om de bestaande bomen bij de kruising te behouden. Er moeten 5 of 6 bomen worden verwijderd. Hiervoor worden bijna 15 nieuwe bomen en hagen terug geplant.

Uitvoering in twee fases

Het is niet mogelijk om alle werkzaamheden dit jaar in één keer uit te voeren. Dit heeft te maken met werkzaamheden die Alliander moet uitvoeren aan de elektra. Daarom maken we eerst de rotonde en de aangepaste bocht tussen de H.W. Iordensweg (vanuit Posterenk) naar de Zwarte Kolkstraat. De aansluiting van Posterenk op de rotonde krijgt een tijdelijke vorm. Na afronding van de werkzaamheden van Alliander, in de tweede helft van 2025, voeren wij de laatste werkzaamheden uit.

Meer informatie

Informatie over de tijdelijke verkeershinder gedurende de uitvoering van de werkzaamheden volgt op een later moment. Meer informatie: voorst.nl/rotonde-posterenk.