Ontwerp voor de rotonde bij Posterenk is klaar


Huidige kruispunt Fliertweg-H.W. Iordensweg

Het ontwerp voor de rotonde op de kruising H.W. Iordensweg – Fliertweg – Zwarte Kolkstraat is klaar. Op onze website voorst.nl/rotonde-posterenk kunt u het ontwerp bekijken. U kunt reageren op het ontwerp of vragen stellen, voordat het college van burgemeester en wethouders erover besluit.

Belangrijkste ontwerpkeuzes

Tijdens en na de inloopavond in oktober 2023 ontving de gemeente suggesties om het ontwerp te verbeteren. Het ontwerp is onder andere beter geworden door de opstelplaats voor fietsers op de rotonde te verruimen naar 4 meter, een verhoogd plateau (drempel) toe te voegen op de Zwarte Kolkstraat en de middenbermen op te vullen met veldbloemen in plaats van klinkers of beton. Helaas is het niet mogelijk om de bestaande bomen bij de kruising te behouden en moeten er 5 of 6 bomen worden verwijderd. Wel worden hiervoor bijna 15 nieuwe bomen en hagen teruggeplant.

Reageren en vervolg

U kunt reageren op het ontwerp door een bericht te sturen naar gemeente@voorst.nl. Vermeld daarbij het zaaknummer 364856. Of bel via 0571-27 99 11. Reageer alstublieft vóór 9 april 2024. Daarna neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over het ontwerp. Bij het ontwerp horen ook een kapvergunning, verkeersbesluit, akoestisch onderzoek en vormvrije m.e.r.-toets. Na het besluit bereidt de gemeente samen met aannemer Heijmans de uitvoeringsperiode voor. De verwachting is dat de rotonde direct na de zomer wordt gerealiseerd. Of dat gaat lukken en welke tijdelijke overlast dat met zich meebrengt? Daarover volgt meer informatie.