Raadsvergadering 19 april 2021


Op maandag 19 april heeft de gemeenteraad digitaal vergaderd. Deze vergadering is online terug te kijken.

 

raadsvergadering 19 april

Via https://voorst.raadsinformatie.nl kunt u de videotulen van deze vergadering terug kijken in het raadsinformatiesysteem Politiek Portaal. Voor deze raadsvergadering klikt u in de kalender op 19 april 2021. Daar ziet u ook de besluiten die de raad op 19 april genomen heeft. 
Vragen over Politiek Portaal? Neem gerust contact op met de griffie: 0571-27 93 87 of kijk op deze pagina  voor andere mogelijk-heden voor contact.

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?   

Om uw stem te laten horen kunt u contact opnemen met de raadsleden en de fractieondersteuners. Het is ook mogelijk om mee te praten in de ronde-tafelgesprekken (RTG). Die gesprekken houdt de raad regelmatig. U kunt ook een e-mail of brief sturen naar de gemeenteraad: raad@voorst.nl , Postbus 9000, 7390 HA Twello. Het twitteraccount van de raad is @RaadVoorst

Vanwege de richtlijnen rond het coronavirus kunt u voorlopig alleen telefonisch of per e-mail contact opnemen met de raadsleden, fractieondersteuners en raadsfracties.

Vergaderingen

Momenteel vergadert de gemeenteraad afwisselend fysiek of digitaal (afhankelijk van de situatie rond het coronavirus op dat moment). Op www.voorst.nl leest u meer daarover. De ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ maakt digitaal vergaderen mogelijk. De digitale vergaderingen kunt u via https://voorst.raadsinformatie.nl live volgen (beeld + geluid). Kies hiervoor in de raadskalender de vergadering en klik daarna op ‘live’. Het is ook mogelijk om de vergaderingen terug te kijken of te luisteren door op een datum in de kalender te klikken.

De eerstvolgende vergaderingen van de gemeenteraad zijn op de volgende data:

  • maandag 31 mei 18.00 uur                     ronde-tafelgesprekken
  • maandag 14 juni 10.00 uur                      raadsvergadering
  • maandag 21 juni 19.30 uur                      raadsvergadering
     

Contact met de raadsfracties

U kunt rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties:

www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling

E-mail service raadsstukken

De griffie heeft een e-mail service raadsstukken. Stuur een e-mail naar raad@voorst.nl om u hiervoor aan te melden. De griffie stuurt u dan een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken voor nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen

 

Vragen?

Heeft u vragen over het werk van de raad? Neem gerust contact op met de griffie. Raadsgriffier Bernadette Jansen 0571-27 92 17 en locogriffier Dini Vriezekolk 0571-27 93 87 geven graag antwoord op uw vragen over de raad. U kunt ook kijken op deze pagina.