Griffie

De griffier is er voor de raad. Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan, bedrijf of studie. Daarom helpt de griffier alles in goede banen te leiden. De griffier plant vergaderingen, zorgt voor juiste en volledige vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffier is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan een griffier een raadslid professioneel bijstaan en adviseren. De griffier bevordert de duale werkwijze van de gemeenteraad en werkt intensief samen met burgemeester en gemeentesecretaris en overlegt met wethouders en beleidsmedewerkers.

Ook de samenleving kan rekenen op de griffier: zoekt u als inwoner of organisatie contact met raad, fracties en/of raadsleden? Of wilt u inspreken bij rondetafelgesprekken, een burgerinitiatief indienen, etc.? Dan staat de griffie voor u klaar.


Samenstelling griffie

Raadsgriffier | Ita Joosten

Werkzaamheden

  • 1e adviseur van de gemeenteraad
Nevenfuncties
  • Geen

Locogriffier | Marieke Titsing

Werkzaamheden

  • Plaatsvervangend griffier
  • Secretaris van de rekenkamercommissie
Nevenfuncties
  • Geen

 

 

 


Medewerker griffie | Marloes Hertgers

Werkzaamheden

  • (Administratieve) ondersteuning van de griffie en de raad
Nevenfuncties
  • Geen