Griffie

De griffier is er voor de raad. Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan, bedrijf of studie. Daarom helpt de griffier alles in goede banen te leiden. De griffier plant vergaderingen, zorgt voor juiste en volledige vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffier is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan een griffier een raadslid professioneel bijstaan en adviseren. De griffier bevordert de duale werkwijze van de gemeenteraad en werkt intensief samen met burgemeester en gemeentesecretaris en overlegt met wethouders en beleidsmedewerkers.

Ook de samenleving kan rekenen op de griffier: zoekt u als inwoner of organisatie contact met raad, fracties en/of raadsleden? Of wilt u inspreken bij rondetafelgesprekken, een burgerinitiatief indienen, etc.? Dan staat de griffie voor u klaar.


Samenstelling griffie

Raadsgriffier | Bernadette Jansen

Werkzaamheden

  • 1e adviseur van de gemeenteraad
Nevenfuncties
  • Lid Raad van Toezicht van MEE Gelderse Poort (Informatie, advies en ondersteuning voor mensen met een beperking in de regio Gelderse Poort); vanaf oktober 2017 (bezoldigd) www.meegeldersepoort.nl 
  • Lid van het bestuur van de Vereniging van Griffiers (onbezoldigd) www.griffiers.nl 
  • Vrijwilliger bij het inloophuis in Dieren (onbezoldigd) www.inloophuisdieren.nl 
  • Huurderscommissaris Woonservice IJsselland te Doesburg (bezoldigd) www.woonserviceijsselland.nl 

Alle nevenfuncties lopen via Agnes & Partners VOF
www.agnes-en-partners.com


Locogriffier | Dini Vriezekolk

Werkzaamheden

  • locogriffier
  • secretaris Rekenkamercommissie Voorst
Nevenfuncties
  • Lid van team PR scouting Gelre Groep Twello (www.gelregroep.nl ) [onbezoldigd]
  • Routecontroleur fiets- en wandelpaden ANWB [onbezoldigd]

Griffiemedewerker | José Koning-Maatje

Werkzaamheden

Griffiemedewerker

Nevenfuncties

Geen