Rampbestrijdingsplan Luchthaven Teuge


Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland (VNOG) heeft een conceptrampbestrijdingsplan opgesteld voor Luchthaven Teuge. Het Rampbestrijdingsplan Luchthaven Teuge geeft inzicht in de bedrijfsprocessen en de calamiteitbestrijdingsorganisatie die de luchthaven heeft en benoemt de specifieke afspraken die zijn gemaakt op het gebied van melding en alarmering, op- en afschalen, leiding en coördinatie, informatiemanagement en crisiscommunicatie. Daarnaast geeft het plan inzicht in de mono- en multidisciplinaire aandachtspunten. Het Rampbestrijdingsplan Luchthaven Teuge is één van de zeven rampbestrijdingsplannen die de VNOG maakt op basis van de Wet op de Veiligheidsregio’s.

luchtfoto vliegveld Teuge

Plan ter inzage

Vanaf 2 april 2021 ligt het conceptrampenbestrijdingsplan 6 weken ter inzage. U kunt het plan dan via deze link  (pdf - 0,7 MB) bekijken. Door de corona-uitbraak kunt u het concept alleen op afspraak inzien in de tijdelijke huisvesting van de gemeente Voorst aan de Hietweideweg 20 in Twello. Hiervoor maakt u een afspraak met Daphne Heemsbergen. Haar telefoonnummer is 0571-27 93 42. Komt u naar het gemeentehuis? Dan vragen wij u om te letten op de landelijke hygiënemaatregelen en een mondmasker te dragen. Voor uw eigen gezondheid en die van onze medewerkers.

 

Vanaf 2 april kunnen ingezetenen in de gemeente Voorst en belanghebbenden gedurende 6 weken reageren. U richt uw inspraakreactie aan de VNOG. Per e-mail is dit mogelijk via info@vnog.nl. Vermeld daarbij dat het gaat om het conceptrampenbestrijdingsplan Luchthaven Teuge.