Resultaten onderzoek veiligheid en handhaving


Zorgen voor een zo prettig en veilig mogelijke leefomgeving voor inwoners van de gemeente Voorst vinden wij belangrijk. Voor de komende vier jaar maken wij nieuw beleid voor handhaving. Daarnaast maken wij samen met de politie, het openbaar ministerie (OM) en de andere gemeenten in de IJsselstreek een nieuw uitvoeringsplan voor veiligheid. En dat is iets wat we samen met inwoners doen. Daarom hebben wij vorig jaar van eind september tot medio oktober een (digitaal) onderzoek gehouden onder inwoners van de gemeente Voorst. Wat is hun ervaring, wat vinden zij belangrijk en wat kan beter.

Politie met voertuigen op een parkeerterrein

In de factsheet en hieronder leest u de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. En wat we de komende tijd gaan doen. Daarnaast is er ook een uitgebreider rapport wat u in de bijlagen kunt downloaden.

Uitkomsten onderzoek

Aan het onderzoek hebben 179 inwoners meegedaan en de resultaten van het onderzoek zijn bekend. Hier ziet u een samenvatting van de resultaten.

Leefbaarheid in de buurt

‘Ik heb heb veel contact met andere buurtbewoners’

 • (Heel erg) eens: 59%
 • Niet eens/niet oneens: 23%
 • (Heel erg) oneens: 18%

Hoe prettig vindt u het om in uw buurt te wonen?

Rapportcijfer 7,7

Veiligheidsbeleving & vormen van criminaliteit

Hoe tevreden bent u over de veiligheid in uw buurt?

Rapportcijfer 6,9

Hieronder staan vormen van criminaliteit en overlast. Van welke weet u of heeft u het vermoeden dat deze in uw buurt spelen?

Top 3:

 • Jeugdoverlast: 45%
 • Jeugdcriminaliteit: 32%
 • Drank- en middelenmisbruik: 31%

Toezicht & handhaving

Welk thema vindt u de meest belangrijke taak van toezicht en handhaving?

 • Openbare orde: controleren wat er gebeurt in de openbare ruimte: 85%
 • Bestemmingsplan: controleren of het bestemmingsplan goed wordt uitgevoerd: 9%
 • Bouwen: bouwwerkzaamheden controleren zodat gebouwen en bouwwerken veilig zijn: 6%

Meest belangrijke activiteiten, per thema, om te controleren

 • Openbare orde
  • Dumpen van afval: 89%
  • Geluid evenementen: 70%
  • Overlast (hang)jongeren: 50%
 • Bestemmingsplan
  • Vestiging bedrijven waar niet mag: 58%
  • Illegale bouwwerken buitengebied: 43%
  • Verkeerd gebruik grond, natuur, bos: 35%
 • Bouwen
  • Brandveiligheid: 63%
  • Openbare gebouwen: 45%
  • Bouwactiviteiten met vergunning: 36%

Zichtbaarheid & bereikbaarheid

Uit de resultaten van verschillende vragen blijkt dat inwoners behoefte hebben aan zichtbaarheid van de gemeente op een aantal onderdelen met betrekking tot veiligheid en handhaving. En dat het niet altijd duidelijk is welke instanties inwoners voor meldingen op het gebied van veiligheid en handhaving kunnen benaderen.

Wat gebeurt er met de resultaten?

We gebruiken de resultaten...

 • Om onze werkwijzen te verbeteren door:
  • Meer zichtbaar zijn in de openbare ruimte en op de communicatiekanalen
  • Altijd individuele terugkoppeling te geven over gedane acties naar aanleiding van een melding. Bij een anonieme melding is dit helaas niet mogelijk.
 • Voor het vaststellen van de prioriteiten voor het handhavingsbeleid
 • Voor het opstellen van het uitvoeringsplan Veiligheid van de gemeente Voorst

Op korte termijn...

 • Gaan de boa’s in uniform werken
 • Maken we de auto’s herkenbaar
 • Geven we uitleg over de verschillende meldpunten en onze werkzaamheden

Op langere termijn...

 • Geven we voorlichting over digitale veiligheid
 • Communiceren we meer over acties tegen ondermijning en criminaliteit