TONK-regeling aan te vragen bij de Gemeente Voorst


Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

tonk aanvragen

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is een tegemoetkoming voor inwoners die minder inkomen hebben als gevolg van de coronamaatregelen en daardoor problemen hebben met het betalen van de woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek en de energielasten.

De TONK is niet alleen voor zelfstandigen en ondernemers, zoals Tozo. Ook als u in loondienst bent of was, kunt u in aanmerking komen voor de TONK.

De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

  • uw inkomen en het inkomen van uw partner op 1 januari 2021 en 1 januari 2020;
  • de hoogte van uw (woon)kosten;
  • welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (uw draagkracht);
  • er geldt een maximum uit te keren bedrag, namelijk € 583,33 per huishouden per maand     (€ 3.500,- voor de totale periode van 6 maanden).

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?

U kunt de TONK uitkering in de periode januari 2021 tot en met juni 2021 voor maximaal 6 maanden krijgen als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet.

Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar www.voorst.nl/tonk