Uw mening over eerste stap nieuw Verkeersplan Twello?


Wethouder Rosmarijn Boender: “Stap voor stap werken wij met u aan een nieuw verkeersplan Twello. Denk nu met ons mee over de uitgangspunten voor dit verkeersplan. Dat is de eerste stap! Vul de korte online vragenlijst alstublieft in!”

Wethouder Rosmarijn Boender

Voor Twello is een nieuw verkeersplan nodig. Een plan waarin staat hoe wij het verkeer in Twello goed regelen en wat daar allemaal voor nodig is. Maar hoe maak je zoʼn plan en waarom is zoʼn plan belangrijk? Samen met u zetten wij daarvoor éérst een paar uitgangspunten op een rij.

Een verkeersplan alléén voor Twello

In 2020 maakten wij een verkeersplan voor de hele gemeente: het Programma Mobiliteit 2020 t/m 2030. Daarin staan belangrijke doelen, bijvoorbeeld dat wij de fietser en voetganger op één zetten, dat wij de verkeersveiligheid verbeteren en dat wij winkels en bedrijven goed bereikbaar houden. Om dit voor Twello te bereiken, werkten wij aan een randweg om Twello. In juni 2022 besloot de gemeenteraad om hier niet aan verder te werken, maar een nieuw plan te maken: alléén voor Twello.

Wil je parkeren? Of krijten op de stoep?

Voordat wij een nieuw verkeersplan voor Twello kunnen maken, is er eerst een tussenstap nodig. In die tussen stap schrijven wij, met u en andere betrokkenen zoals bedrijven, verenigingen en scholen, een aantal uitgangspunten op. Want wij werken aan een veilig, bereikbaar en leefbaar Twello. Maar wat houdt dat precies in? Dat je veilig naar school kunt fietsen? Dat je gemakkelijk bij de winkels kunt komen? Dat je beter kunt krijten dan parkeren op de stoep? Dat je meer bomen telt dan autoʼs in de straat? Door het antwoord op deze en andere vragen brengen wij dus éérst uitgangspunten in kaart voor het nieuwe verkeersplan voor Twello.

Een korte online vragenlijst

Die uitgangspunten schrijven wij op in een Plan van Aanpak. Dat doen wij graag met u samen! Samen met zoveel mogelijk inwoners die dagelijks door Twello lopen, fietsen of rijden. Maar ook inwoners uit de andere dorpen die af en toe een bezoekje brengen aan de winkels en voorzieningen in Twello. Daarom hebben wij voor u een korte online vragenlijst gemaakt. Deze vragenlijst kunt u invullen tot en met 19 april 2023. De vragen lijst kunt u online invullen op voorst.nl/enquete-verkeersplan-twello. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. Meer informatie over het verkeersplan voor Twello vindt u op onze pagina Verkeersplan Twello.