Vacatures bij de Adviesraad Sociaal Domein


De Adviesraad Sociaal Domein in de gemeente Voorst heeft 3 vacatures: een vacature voor een voorzitter en twee vacatures voor een lid van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD).

Logo Adviesraad Sociaal Domein

Vindt u dat de gemeente Voorst leefbaar moet zijn en blijven voor alle inwoners en dat nieuwe gemeentelijke plannen op het gebied van het sociaal domein op die leefbaarheid gericht moeten zijn? En is het naar uw mening belangrijk dat er bij deze plannen een onafhankelijk advies komt? Kijk dan op voorst.nl/adviesraad-sociaal-domein voor meer informatie en hoe u op de vacatures kunt reageren.

Onafhankelijk advies op het beleid

De ASD geeft onafhankelijk advies op het beleid van de gemeente op het gebied van het sociaal domein (zoals ouderenzorg, hulp in de huishouding, vergrijzing, eenzaamheid, hulpmiddelen en passend vervoer, werk en inkomen, schuldhulpverlening, jeugdzorg, passend onderwijs, leefbaarheid in de dorpen, inclusiviteit, meedoen in de samenleving, armoede). Op dit moment bestaat de adviesraad uit 9 leden. Vanwege het vertrek van de voorzitter zoekt de adviesraad naast 2 extra leden ook een voorzitter.

Reageren voor 15 maart 2024

Kijk op voorst.nl/adviesraad-sociaal-domein voor meer informatie en de volledige vacatureteksten. Of neem contact op met de huidige voorzitter, Martine Huurnink: 06-34 04 54 46 of de secretaris, Katinka van Heerde: 06-45 59 40 05. Reageren is mogelijk tot 15 maart 2024.