Voorlopig ontwerp kruispunt Molenstraat-Frans Halsstraat in Twello


In het voorjaar van 2023 hebben enkele ongevallen plaatsgevonden op het kruispunt Molenstraat-Frans Halstraat in Twello. Voor het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) waren deze ongevallen de aanleiding om een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen op het kruispunt in te stellen. Deze tijdelijke verkeersmaatregelen gelden tijdens de bouwwerkzaamheden aan ’t Lofthuys.

Kruispunt Molenstraat/Frans Halsstraat in Twello met tijdelijke verkeersdrempel

Voorlopig verkeerskundig ontwerp

Voor de periode na de oplevering van ’t Lofthuys heeft de gemeente Voorst een verkeerskundig ontwerp laten maken om het kruispunt veiliger in te richten. Het verkeerskundig ontwerp bestaat in hoofdlijnen uit het instellen van:

  • een veilige snelheid van 30 km/u op het kruispunt
  • een verhoogde aanleg van het kruispunt (kruispuntplateau)
  • het realiseren van een bypass voor fietsers in de Molenstraat
  • het realiseren van voetgangersoversteekplaatsen (zebra’s) in de Molenstraat en de Frans Halsstraat

Ontwerp inzien en reageren

Het voorlopig ontwerp en een toelichting op het voorlopig ontwerp vindt u op de gemeentelijke website (https://www.voorst.nl/molenstraat-franshalsstraat). Heeft u suggesties of verbetervoorstellen, dan kunt u reageren op het voorlopig ontwerp. Dat kan tot uiterlijk vrijdag 26 januari 2024. U kunt dan een mail sturen naar gemeente@voorst.nl onder vermelding van zaaknummer 400576.