Voorlopige uitslagen verkiezingen in Voorst 2023


Woensdag 15 maart 2023 kozen inwoners de leden van de Provinciale Staten van Gelderland en de leden van het bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe. De voorlopige uitslagen van de verkiezingen zijn bekend.

Provinciale Staten

Veruit de meeste stemmen gingen naar de Boer Burger Beweging (40,05%), gevolgd door VVD (9,65%), CDA (7,69%), PvdA (6,97%) en GROENLINKS (5,67%).

In 2019 gingen vanuit gemeente Voorst de meeste stemmen naar VVD (17,25%), CDA (16,21%) en Forum voor Democratie (12,55%).

Opkomst

In totaal brachten 14.131 mensen hun stem uit voor de Provinciale Statenverkiezing. Een opkomstpercentage van 70,62%. Een hoge opkomst ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 57,5%. In 2019 was het opkomstpercentage in gemeente Voorst 60,08%.

Waterschap

De opkomst voor de waterschapsverkiezing in onze gemeente was 68,86% (58,38% in 2019). 14.001 inwoners brachten hun stem uit. Ook hier gingen de meeste stemmen naar Boer Burger Beweging (35,04%), gevolgd door VVD (10,00%), Lokaal Waterbeheer (9,06%), Water Natuurlijk (8,74%) en CDA (8,46%).

In 2019 gingen de meeste stemmen naar Lokaal Waterbeheer (18,81%), VVD (17,46%) en CDA (17,17%).

Goed verlopen

De verkiezingen in de gemeente Voorst zijn goed verlopen, dankzij de inzet van de vele stembureau-leden. Zij zorgden ervoor dat inwoners, ondanks de hoge opkomst, snel en gemakkelijk konden stemmen in alle 18 stemlokalen.

Meer informatie

Op onze pagina met de voorlopige verkiezingsuitslagen staan de processen-verbaal, zodat iedereen die kan inzien. Provincie Gelderland en het Waterschap zullen de definitieve uitslagen bekendmaken op 23 maart en publiceren op gelderland.nl en vallei-veluwe.nl.