Winnaars bekend aanbesteding duurzame renovatie gemeentehuis


Op maandag 16 november vond de definitieve gunning plaats aan twee bedrijven voor de verduurzaming en revitalisering van het gemeentehuis in Twello.

Nieuwe gemeentehuis

Een Europese aanbesteding die de afgelopen periode heeft plaatsgevonden is hiermee afgerond. De twee bedrijven die de komende tijd aan de slag gaan met de duurzame renovatie van het gemeentehuis zijn Aannemingsmaatschappij Hegeman B.V. (Nijverdal) voor het bouwkundige deel en Croonwolter&dros TBI (Amersfoort/Apeldoorn) voor het installatietechnische deel. Deze twee bedrijven zullen de komende tijd, in overleg met de gemeente Voorst en de eerder gecontracteerde ‘total engineer’ De Twee Snoeken (Den Bosch), de start van de werkzaamheden gaan voorbereiden.

Europese aanbesteding

Op 11 mei  2020 startte de niet-openbare EU-aanbestedingsprocedure voor de duurzame renovatie  van het gemeentehuis, waarna geïnteresseerden de aanbestedingstukken via Negometrix konden bekijken en zich aan konden melden. Aan het einde van de selectieperiode zijn medio juni 2020 vijf gegadigden per perceel (bouwkundig en installatietechnisch) gevraagd om een gedetailleerde inschrijving te doen. Na een zogeheten ‘schouw op locatie’ en de beantwoording van alle gestelde vragen, waren begin oktober 2020 de inschrijvingen binnen.

Uitgebreide voorbereiding werpt vruchten af

Bij het lezen van alle ingediende plannen, bleek direct al dat de uitgebreide voorbereiding (waaronder het al slopen van het oude gebouw tot op casco) zijn vruchten had afgeworpen. Een beoordelingscommissie heeft alle inschrijvingen beoordeeld en vergeleken op (de coördinatie van) het plan van aanpak, de planning, de risicoanalyse en de EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Op 20 oktober kwamen als resultaat hiervan Aannemingsmaatschappij Hegeman B.V en Croonwolter&dros als besten uit deze beoordelingen.

Standstill-termijn nu afgesloten

Aan bovengenoemde beide partijen is het voornemen tot gunning bekend gemaakt op 23 oktober 2020. Vervolgens heeft er een zogeheten ‘standstill’-termijn van 20 dagen plaatsgevonden in verband met eventuele bezwaren vanuit andere deelnemers op de aanbesteding. Op maandag 16 november 2020 is de opdracht definitief gegund aan beide bedrijven.

Planning

Volgens planning wordt het vernieuwde en duurzame gemeentehuis uiterlijk 3 februari 2022 opgeleverd en uiterlijk 21 maart 2022 in gebruik genomen.

Lees hier meer over de duurzame renovatie van het gemeentehuis