Op 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in werking getreden. Deze wetten hebben gevolgen voor uw plannen om te (ver)bouwen of als u een andere ruimtelijke ontwikkeling wilt realiseren. Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over de Omgevingswet. Vragen en antwoorden over de Wet kwaliteitsborging vindt u hier.

Veelgestelde vragen

Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan?

Vanaf 1 januari 2024 doet u dit via het nieuwe Omgevingsloket. Op het nieuwe loket kunt u een vergunningscheck doen, een melding doen of een vergunningsaanvraag indienen.

We behandelen uw aanvraag volgens de Omgevingswet en toetsen aan de regels van het gemeentelijke omgevingsplan. In dit plan staan op 1 januari 2024 dezelfde regels als in de voormalige bestemmingsplannen.

Als u een vergunning aanvraagt voor nieuwbouw gelden vanaf 1 januari ook de regels van de Wet kwaliteitsborging.

U kunt geen bestemmingsplanwijzigingen meer aanvragen. Uw verzoek moet voldoen aan de regels die vanaf 1 januari 2024 gelden. Als u wilt weten wat dit voor uw plan betekent, kunt u uw vraag mailen naar omgevingswet@voorst.nl of contact opnemen met de behandelend medewerker.

Dat kan. U kunt bellen met ons klantcontactcentrum via 0571-27 99 11. Afhankelijk van uw vraag verbinden zij u direct door met de juiste afdeling of maken een terugbelverzoek aan voor één van onze medewerkers. Soms kan een vraag eenvoudig worden beantwoord. Het kan ook zijn dat er eerst een gesprek gepland wordt.

Mocht u een al concreet (bouw)plan hebben, dan is het ook mogelijk uw idee te verkennen op haalbaarheid. Daarvoor kunt u een eenvoudig formulier gebruiken. Dat vindt u op de pagina over bouwen. Het formulier kunt u samen met een bouwkundig schetsplan toesturen naar omgevingsvergunning@voorst.nl. Houdt u rekening met legeskosten voor een vooroverleg.

Bij een groot plan waarvoor meer kennis nodig is, bijvoorbeeld over milieuregels, water, natuur of verkeer, kan er een omgevingsoverleg worden ingepland. Uw plan wordt dan besproken in het omgevingsoverleg en daar krijgt u dan een terugkoppeling van. Vooraf wordt u van de kosten van het omgevingsoverleg op de hoogte gesteld, waarna u kunt beslissen of het plan verder behandeld moet worden. Het is ook mogelijk om bij het overleg aanwezig te zijn voor een toelichting of het beantwoorden van vragen.

Als het Omgevingsloket niet bereikbaar is of er sprake is van een storing in het loket zelf, verschijnt er een foutmelding. De gemeente kan hier verder niets aan doen. De storing is dan bekend en wordt landelijk verholpen.

Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) houdt ook een pagina bij met actuele storingen en informatie over het verhelpen hiervan. Als u zelf een storing constateert, kunt u dit melden bij het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) via het storingsformulier. Kijk voor meer informatie op iplo.nl/digitaal-stelsel/storingen-onderhoud-release-informatie/storingen.