Op 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in werking getreden. Deze wetten hebben gevolgen voor uw plannen om te (ver)bouwen of als u een andere ruimtelijke ontwikkeling wilt realiseren. Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over de Wet Kwaliteitsborging. Vragen en antwoorden over de Omgevingswet vindt u hier.

Veelgestelde vragen

Wat regelt de Wet kwaliteitsborging?

De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren. De bouwtechnische toets wordt door onafhankelijke kwaliteitsborgers uitgevoerd. Zij controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. Degene die gaat bouwen moet de kwaliteitsborger inhuren. De wet wordt gefaseerd ingevoerd. Zie onder Meer informatie links naar een aantal websites met actuele informatie.

Een kwaliteitsborger is een onafhankelijke partij die toeziet op de kwaliteit van een bouwwerk. De regels waar de kwaliteitsborger op controleert kunnen bijvoorbeeld gaan over fundering, (brand)veiligheid of energiegebruik. De kwaliteitsborger stelt vooraf een plan op en controleert tijdens de bouw of aan alle bouwregels wordt voldaan.

De Wkb wordt gefaseerd ingevoerd. De Wkb geldt vanaf 1 januari 2024 als er sprake is van nieuwbouw van een eenvoudig bouwwerk, zoals een woning of een kleinbedrijfspand. Dit soort bouwwerken wordt gevolgklasse 1 genoemd. Meer informatie over welke bouwwerken vallen onder gevolgklasse 1 vindt u op de informatiepagina van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Als de Wkb geldt, is het inzetten van een kwaliteitsborger is verplicht.

Bij twijfel kunt u mailen naar omgevingswet@voorst.nl  en kijken we met u mee of de Wkb van toepassing is.

Er is een register met een overzicht van de kwaliteitsborgers en van de instrumenten die zij kunnen gebruiken. Het register is te raadplegen via de website van Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw.