Wilt u een geluidswagen gebruiken voor muziek of reclameboodschappen? Dan moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen.

Beschrijving

Op grond van artikel 4.1.5 van de Algemene plaatselijke verordening is het verboden om (versterkt) geluid te produceren en/of geluidsoverlast te veroorzaken. Hieronder wordt ook verstaan met een geluidswagen muziek of reclameboodschappen spelen.

Van dit verbod kan het college van burgemeester en wethouders ontheffing verlenen. 

Evenement

Vaak wordt er geluid geproduceerd in combinatie met een evenement. U dient dan een evenementenvergunning aan te vragen.

De aanvraag kunt u sturen naar gemeente@voorst.nl en bevat ten minste de volgende gegevens:

 • reden
 • datum
 • tijdstip
 • locatie/route

Voor het aanvragen van een vergunning voor het houden van een evenement kunt u gebruik maken van ons online aanvraagformulier voor een evenementenvergunning.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvonne Göttgens, medewerker Veiligheid en Handhaving. Telefoon (0571) 27 92 47 of e-mail Y.gottgens@voorst.nl.

Aanvraagtermijn

De aanvraag voor een ontheffing van geluidshinder dient minimaal acht weken voor aanvang te zijn ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Behandeltermijn

Het bevoegd bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een ontheffing binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.