Geluidsapparatuur op straat gebruiken mag alleen als omwonenden daar geen last van hebben. U moet dit bewijzen met een geluidsonderzoek.

Beschrijving

Let op!

Heeft u in 2023 een ontheffing aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Als u geluidsapparatuur op straat wilt gebruiken, dan mogen omwonenden daar geen last van hebben.

Om te bewijzen dat u aan de normen zult voldoen, moet u een geluidsonderzoek laten uitvoeren. Er zijn gespecialiseerde bedrijven die dit voor u kunnen doen. U moet laten onderzoeken hoeveel van uw geluid hoorbaar is aan de gevels van omliggende gebouwen met een woonfunctie. Dit zijn bijvoorbeeld woningen, verpleeghuizen, woonboten, enzovoort.

Het rapport van het geluidsonderzoek moet u aan de gemeente doorgeven via het Omgevingsloket. Dit moet minimaal 4 weken voordat u de geluidsapparatuur gaat gebruiken.

Op de volgende manier geeft u het rapport door aan de gemeente:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Log in: 
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft onder andere door:
  • rapport van het geluidsonderzoek
  • gegevens over uw bedrijf

U moet het rapport van het geluidsonderzoek indienen minimaal 4 weken voordat u de geluidsapparatuur in gebruik neemt.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.