Een verkeersregelaar zorgt dat het verkeer tijdens evenementen goed door kan rijden. De gemeente stelt verkeersregelaars bij evenementen aan.

Beschrijving

Een evenement kan zorgen voor overlast of gevaarlijke situaties in het verkeer. Denk bijvoorbeeld aan optochten of demonstraties waarvoor een straat of gebied afgezet wordt. Het is belangrijk dat het verkeer weinig of geen last heeft van het evenement. Daarom zorgen verkeersregelaars dat het verkeer goed kan doorrijden.

U moet door de gemeente als verkeersregelaar voor evenementen aangesteld worden.

De voorwaarden om verkeersregelaar voor evenementen te kunnen worden zijn onder andere:

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U heeft de online-instructie van de politie voor verkeersregelaar afgerond.
 • U heeft de instructie uiterlijk 12 maanden geleden gevolgd.

Zo geeft u zich op als verkeersregelaar voor evenementen:

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente. Of kijk in de kennisbank van de Stichting Verkeersregelaars Nederland.

De online-instructie voor verkeersregelaar is gratis.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.