U heeft toestemming nodig om op straat op te treden als straatartiest. Toestemming vraagt u via het Omgevingsloket.

Beschrijving

Om als straatartiest op straat te mogen optreden heeft u toestemming nodig. Bijvoorbeeld voor een optreden als muzikant, mimespeler of goochelaar. Ook filmers, straatfotografen en gidsen moeten toestemming aanvragen.

In het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en het milieu zijn enkele plaatsen binnen de gemeente aangewezen waar het verboden is om op te treden van 8.30 tot 19.30 uur als straatartiest:

 • het gebied voor, naast en achter de AH, gelegen aan de Dorpsstraat 28 te Twello (inclusief het parkeerterrein, gelegen aan de voorzijde, de achterzijde en de zijkant van de AH en de trottoirs voor, achter en naast de winkel)
 • het plein gelegen aan de voorkant van AH (dit is aan de kant van de Rabobank)
 • het gebied voor en naast de Aldi, gelegen aan de Duistervoordseweg 25 te Twello (inclusief het Parkeerhuis, gelegen boven de Aldi)

 1. U staat niet langer dan 30 minuten achtereen op dezelfde plaats
 2. Indien hierna een volgende standplaats wordt ingenomen, dient de afstand tussen deze twee opeenvolgende standplaatsen ten minste 50 meter te bedragen
 3. Op één plek mag maximaal tweemaal per dag een optreden van een straatartiest of straatmuzikant worden verzorgd
 4. Er mag niet gemusiceerd of opgetreden worden voor de in- en uitgang van winkels
 5. Tot etalages en toegangen van winkels en/of andere besloten ruimten dient een afstand van minimaal 3 meter in acht worden genomen
 6. U houdt een afstand van minimaal 100 meter aan ten opzichte van andere artiesten/muzikanten
 7. Tijdens evenementen mag u alleen na overleg en met toestemming van de organisator van het evenement optreden
 8. Vóór 8.30 uur en nà 19.30 uur mag in het geheel geen muziek worden gemaakt of worden opgetreden
 9. U neemt zodanig standplaats in dat geen gevaar of hinder voor het verkeer ontstaat.

Zo vraagt u toestemming aan voor het optreden op straat:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u toestemming nodig heeft. U kunt dit meteen aanvragen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft door:
  • wat u wilt doen
  • hoeveel ruimte u daarvoor nodig heeft
  • wanneer u wilt optreden
  • hoe laat u wilt optreden
  • waar u wilt optreden

Dit dient minimaal 3 weken van te voren te gebeuren. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvonne Göttgens via het algemene telefoonnummer (0571) 27 99 11 of rechtstreeks via e-mail y.gottgens@voorst

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.