Wilt u reclame aan uw pand aanbrengen? Vraag dan een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket

Beschrijving

Let op!

Heeft u in 2023 een melding gedaan of een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Als u reclame aan uw pand wilt ophangen, dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Dit hangt met name af van de opvallendheid van de reclame, de locatie en de periode waarin u de reclame wilt plaatsen. Als u geen vergunning nodig heeft, dan meldt u de reclame wel bij de gemeente.

Soms moet u over een reclameobject belasting betalen aan de gemeente. Dit is precariorecht: het recht om luifels en balkons met reclame te hebben boven openbare grond, zoals de stoep.

U moet een omgevingsvergunning aanvragen voor het aanbrengen van reclame als het gaat om:

 • een groot reclamebord
 • bewegende reclame
 • lichtreclame
 • reclame in het centrum
 • reclame voor langere tijd

Zo vraagt u een omgevingsvergunning voor het aanbrengen van reclame aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
 • Log in met eHerkenning.
 • U geeft onder andere door:
  • tekening of ingetekende foto van de plek van de reclame
  • foto, tekening of omschrijving van de reclame
  • afmetingen van de reclame
  • periode waarin de reclame zichtbaar blijft

Voor vragen kunt u contact opnemen met de vakgroep Vergunningen via het algemene nummer (0571) 27 99 11.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.