Heeft u een vestiging in Twello centrum? Heeft u reclame-uitingen en zijn die zichtbaar vanaf de openbare weg? Dan wordt u aangeslagen voor de reclamebelasting. Van de belastingsamenwerking Tribuut ontvangt u de aanslag.

 

Beschrijving

De gemeente kan reclamebelasting heffen. Deze belasting heft de gemeente over reclame die vanaf de openbare weg zichtbaar is. Denk hierbij aan een bierreclame aan de gevel van een café of een billboard. Reclamebelasting is dus een belasting die wordt geheven op openbare aankondigingen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Voor de belastingheffing is het voldoende dat er sprake is van een tot het publiek gerichte openbare aankondiging met het doel de aandacht van het publiek te trekken.

 

 

Bedrijven of ondernemers die gevestigd zijn binnen het belastinggebied, betalen reclamebelasting. Het belastinggebied kunt u terugvinden op de gebiedskaart behorende bij de verordening reclamebelasting Twello centrum 2019. Startende ondernemers komen in aanmerking voor vrijstelling van de reclamebelasting voor maximaal een aansluitende periode van 12 maanden. Vraag naar de voorwaarden (zie contact) of raadpleeg de verordening.

Voor meer informatie en contact over reclamebelasting kunt u terecht op de website van Tribuut, de regionale belastingsamenwerking. U kunt natuurlijk ook bellen met Tribuut, 055 5802222.

De reclamebelasting bedraagt per jaar, per vestiging (prijspeil 2021): a. een vast bedrag van € 850,- verhoogd met b. een bedrag van € 0,65 per € 1.000,- van de WOZ waarde van de vestiging.