Heeft u reclame langs de weg geplaatst? Misschien moet u reclamebelasting betalen. De gemeente stuurt u een belastingaanslag.

Beschrijving

De gemeente kan reclamebelasting heffen. Deze belasting heft de gemeente over reclame die vanaf de openbare weg zichtbaar is. Denk hierbij aan een bierreclame aan de gevel van een café of een billboard. Reclamebelasting is dus een belasting die wordt geheven op openbare aankondigingen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Voor de belastingheffing is het voldoende dat er sprake is van een tot het publiek gerichte openbare aankondiging met het doel de aandacht van het publiek te trekken.

Bedrijven of ondernemers die gevestigd zijn binnen het belastinggebied, betalen reclamebelasting. Het belastinggebied kunt u terugvinden op de gebiedskaart behorende bij de verordening reclamebelasting Twello centrum.

Voor meer informatie en contact over reclamebelasting kunt u terecht op de website van Tribuut, de regionale belastingsamenwerking. 

De kosten van de reclame- en precariobelasting staan meestal in 1 belastingaanslag.