Wilt u een seksbedrijf beginnen of overnemen? Vraag een vergunning aan bij de gemeente.

Beschrijving

Als u een seksbedrijf wilt beginnen of overnemen, heeft u een vergunning nodig. Een seksbedrijf is bijvoorbeeld een:

 • seksbioscoop
 • bordeel
 • escortbedrijf
 • parenclub

Als er iets wijzigt in uw seksbedrijf, meldt u dit bij de gemeente. Zoals een nieuwe beheerder. Of als u stopt met uw bedrijf.

Neemt iemand anders uw bedrijf over? De nieuwe eigenaar moet zelf een vergunning aanvragen bij de gemeente. Hij mag uw vergunning niet overnemen.

Op uw vergunning staat hoelang deze geldig is. Verloopt de vergunning? Vraag verlenging aan bij de gemeente. Doe dit 12 weken voor de vervaldatum.

De voorwaarden voor het beginnen of overnemen van een seksbedrijf zijn onder andere:

 • De eigenaar en de eventuele beheerder zijn 21 jaar of ouder.
 • De prostituees die werken in het seksbedrijf zijn 21 jaar of ouder.
 • Het seksbedrijf past in het gemeentelijk bestemmingsplan of in de beheersverordening.
 • Het seksbedrijf voldoet aan de eisen op het gebied van inrichting, brandveiligheid en bedrijfsvoering (o.a. hygiëne).

De gemeente kan een Bibob-onderzoek doen. Hiermee controleert de gemeente de betrouwbaarheid van u en van uw bedrijf.

Zo vraagt u een vergunning voor een seksbedrijf aan:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • de gegevens van de eigenaar en de eventuele beheerder:
   • de persoonsgegevens
   • een kopie van het identiteitsbewijs
   • de verblijfstitel
  • het adres van het seksbedrijf
  • het telefoonnummer dat in advertenties wordt gebruikt
  • een Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen van de Belastingdienst
  • een huur- of koopcontract van de locatie van het seksbedrijf
  • eventueel een situatieschets en een plattegrond van de locatie
  • een bedrijfsplan

Is de afgelopen 5 jaar een vergunning geweigerd voor uw seksbedrijf? Of is een vergunning voor uw seksbedrijf ingetrokken? Geef dit dan aan in uw aanvraag.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jacqueline Koopman, juridisch beleidsadviseur openbare orde en veiligheid via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11 of rechtstreeks via e-mail j.koopman@voorst.nl. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend.

De gemeente beslist binnen 12 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met maximaal 12 weken.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.