Wilt u kleine artikelen op straat of aan de deur verkopen? Vraag dan om toestemming bij de gemeente.

Beschrijving

Op straat of aan de deur verkopen wordt ook wel venten genoemd. Hier is geen vergunning voor nodig, maar er moet wel melding van gedaan worden. Dit geldt ook voor venten met gedrukte of geschreven stukken.

Standplaats

Wilt u een standplaats innemen voor het verkopen van goederen, of diensten aanbieden op een openbare en in de openlucht gelegen plaats? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.

Door het venten mag de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu niet in gevaar komen. Het is verboden te venten op zon- en feestdagen en maandag t/m zaterdag tussen 21.00 uur en 8.00 uur. 

Een vergunning voor het venten is niet nodig. Wel dient u hiervan minimaal drie weken voor aanvang melding te doen bij de gemeente.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvonne Göttgens via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11 of rechtstreeks via e-mail y.gottgens@voorst.nl.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.