U heeft een ontheffing nodig als u een voertuig wilt parkeren om het te verkopen. Vraag een ontheffing aan bij de gemeente.

Beschrijving

U mag niet zomaar een voertuig op de openbare weg parkeren om het te verkopen. Daar heeft u een ontheffing voor nodig. Het is belangrijk dat de weg veilig blijft.

De voorwaarden om een voertuig op straat te verkopen, zijn:

 • U heeft een geldig kentekenbewijs van het voertuig.
 • U heeft een ontheffing aangevraagd bij de gemeente.

Zo vraagt u een ontheffing aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • waar u het voertuig wilt parkeren
  • wanneer u het voertuig daar wilt verkopen
  • hoe laat u het voertuig daar wilt verkopen
  • wat u precies gaat doen (soort activiteiten)
  • hoeveel ruimte u daarvoor nodig heeft

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.