Wilt u informatie over het voorkomen van rampen en crisissen? Neem dan contact op met uw veiligheidsregio.

De gemeente Voorst is onderdeel van veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland

Beschrijving

U kunt een veiligheidsregio om informatie vragen over crisisplannen. Dit zijn plannen voor het voorkomen van branden, rampen en crisissen.

Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. In een veiligheidsregio werken brandweer, gemeente, politie en de medische hulpverlening samen. Veiligheidsregio’s bestrijden rampen en ongevallen. Ook zorgen ze voor crisisbeheersing.

Een veiligheidsregio maakt crisisplannen (ook wel rampenbestrijdingsplannen) op voor bedrijven en instellingen. Hierin staat in ieder geval:

  • welke personen en instanties betrokken zijn
  • wie welke maatregelen neemt
  • wie de bevolking informeert en welke maatregelen daarvoor nodig zijn

Er zijn bijvoorbeeld crisisplannen voor chemische bedrijven, ziekenhuizen, vliegvelden of voor een overstroming door een dijkdoorbraak.

Lees hoe u zich kunt voorbereiden op rampen en crisissen. Neem daarvoor contact op met de veiligheidsregio waarin u woont of waarin uw bedrijf gevestigd is.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Luuk Lucas via algemeen nummer (0571) 27 99 11 of rechtstreeks via e-mail l.lucas@voorst.nl