Wilt u in uw horecabedrijf vaak geluidsapparatuur gebruiken? Dan moet u een geluidsonderzoek laten uitvoeren. U krijgt vervolgens een geluidsrapport. Dien het geluidsrapport in bij de gemeente via het Omgevingsloket.

Beschrijving

Let op!

Heeft u in 2023 een melding gedaan of een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Als u in een horecabedrijf vaak geluidsapparatuur wilt gebruiken, dan moet u een geluidsonderzoek laten uitvoeren. Daarmee bewijst u dat uw geluid niet te hard is. Zo voorkomt u overlast voor omwonenden en de omgeving.

Het rapport van het geluidsonderzoek geeft u door aan de gemeente via het Omgevingsloket.

U moet een geluidsonderzoek laten uitvoeren als:

 • u luide muziek gaat afspelen binnen uw horecabedrijf

Dien minimaal 4 weken voordat u luide muziek gaat draaien het geluidsrapport in bij de gemeente.

Zo vraagt u een geluidsonderzoek aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • Doe de vergunningcheck. Dan weet u of u een geluidsonderzoek moet laten uitvoeren.
 • Laat een geluidsonderzoek doen door een gespecialiseerd bedrijf
 • U krijgt een geluidsrapport.

Zo dient u een geluidsrapport in:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft onder ander door:
  • gegevens over uw bedrijf
  • rapport van het geluidsonderzoek

U regelt veranderingen binnen uw Horecabedrijf door een melding Activiteitenbesluit via de internetmodule AIM in te dienen. Indien u een evenement wilt organiseren waar geluidsappartuur bij wordt gebruikt, dan dient u dat op grond van een APV-vergunning te regelen. Gebruik voor het aanvragen van een formulier voor het organiseren van een evenementenvergunning gemeente@voorst.nl. Tegen een evenementenvergunning kan bezwaar worden gemaakt.

Dien minimaal 4 weken voordat u luide muziek gaat draaien het geluidsrapport in bij de gemeente.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.