Wilt u in uw horecabedrijf vaak geluidsapparatuur gebruiken? Dan vraagt u hiervoor een vergunning aan bij de gemeente. Soms is een melding voldoende.

Beschrijving

Als u in een horecabedrijf vaak geluidsapparatuur wilt gebruiken, heeft u een vergunning nodig. Daarin staan de voorwaarden en eisen waar u aan moet voldoen. Zo voorkomt u overlast voor omwonenden en de omgeving.

Zo vraagt u een vergunning aan of geeft u een melding door:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • waar u de apparatuur gebruikt
  • welke apparatuur u wilt gebruiken
  • waarom u de apparatuur nodig heeft
  • wanneer en hoe laat u de apparatuur gebruikt
  • eventueel: een akoestisch rapport

U regelt veranderingen binnen uw Horecabedrijf door een melding Activiteitenbesluit via de internetmodule AIM in te dienen. Indien u een evenement wilt organiseren waar geluidsappartuur bij wordt gebruikt, dan dient u dat op grond van een APV-vergunning te regelen. Gebruik voor het aanvragen van een formulier voor het organiseren van een evenementenvergunning gemeente@voorst.nl. Tegen een evenementenvergunning kan bezwaar worden gemaakt.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.