Wilt u een horecabedrijf beginnen? Bijvoorbeeld een café, restaurant of hotel? Vraag een Alcoholvergunning aan bij de gemeente. Vaak moet u ook nog andere vergunningen aanvragen of meldingen doen.

Beschrijving

Als u een horecabedrijf begint en u alcohol tegen betaling wilt schenken, heeft u een Alcoholvergunning nodig. U heeft een horecabedrijf als u eten of (alcoholische) drank verkoopt om daar direct te gebruiken. Bijvoorbeeld een café, restaurant, snackbar, discotheek. Ook voor een buurthuis, clubhuis of kantine heeft u een Alcoholvergunning nodig.

De vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm, plaats of eigenaar. Verandert er iets? Meld het binnen 3 dagen bij de gemeente.

Het kan zijn dat u nog meer vergunningen nodig heeft of meldingen moet doen. Bijvoorbeeld als:

 • u alcohol wilt schenken in uw bedrijf
 • er meer dan 50 personen tegelijk in uw pand kunnen
 • u een terras bij uw horecabedrijf heeft
 • u een gokautomaat wilt plaatsen

De voorwaarden om een Alcoholvergunning aan te vragen zijn onder andere:

 • Leidinggevenden hebben geen strafblad.
 • De vestiging van een nieuw horecabedrijf moet passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente.
 • De gemeente mag een Bibob-onderzoek doen.

Zo vraagt u een Alcoholvergunning aan:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U levert in ieder geval aan:
  • een kopie van identiteitsbewijzen van de leidinggevenden
  • een Verklaring Omtrent het Gedrag van elke leidinggevende
  • een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
  • een bewijs dat u het pand mag gebruiken (huur-, pacht- of koopovereenkomst)

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jacqueline Koopman, juridisch beleidsadviseur openbare orde en veiligheid. Telefoon (0571) 27 93 27 of e-mail j.koopman@voorst.nl. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend. 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=65, pid=41)label =>protected'Aanvraag Alcoholwet commercieel' (31 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://api.sduconnect.nl/media/1625556638Aanvraag_Alcoholwet_commercieel.do
        c
  ' (77 chars) sduId =>protected461452 (integer) uid =>protected65 (integer) _localizedUid =>protected65 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected65 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Aanvraag Alcoholwet commercieel
 • Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=66, pid=41)label =>protected'Verklaring leidinggevende Model A, 2021' (39 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://api.sduconnect.nl/media/1625556639Verklaring_leidinggevende_Model_A_
        _2021.doc
  ' (85 chars) sduId =>protected461453 (integer) uid =>protected66 (integer) _localizedUid =>protected66 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected66 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Verklaring leidinggevende Model A, 2021
 • Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=67, pid=41)label =>protected'Aanvullende BIBOB vragen aanvraag Alcoholwet (RP)' (49 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://api.sduconnect.nl/media/1625556639Aanvullende_BIBOB_vragen_aanvraag_
        Alcoholwet__RP_.doc
  ' (95 chars) sduId =>protected461454 (integer) uid =>protected67 (integer) _localizedUid =>protected67 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected67 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Aanvullende BIBOB vragen aanvraag Alcoholwet (RP)
 • Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=68, pid=41)label =>protected'Aanvullende BIBOB vragen aanvraag Alcoholwet (natuurlijk persoon)' (65 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://api.sduconnect.nl/media/1625556639Aanvullende_BIBOB_vragen_aanvraag_
        Alcoholwet__natuurlijk_persoon_.doc
  ' (111 chars) sduId =>protected461455 (integer) uid =>protected68 (integer) _localizedUid =>protected68 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected68 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Aanvullende BIBOB vragen aanvraag Alcoholwet (natuurlijk persoon)
 • Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=69, pid=41)label =>protected'Meldingsformulier wijzigen leidinggevende gemeente Voorst' (57 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://api.sduconnect.nl/media/1625556639Meldingsformulier_wijzigen_leiding
        gevende_gemeente_Voorst.doc
  ' (103 chars) sduId =>protected461456 (integer) uid =>protected69 (integer) _localizedUid =>protected69 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected69 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Meldingsformulier wijzigen leidinggevende gemeente Voorst

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.