Als u als ondernemer alcoholische drank wilt schenken of verkopen, dan heeft u een Alcoholvergunning nodig. Vraag de vergunning aan bij de gemeente.

Beschrijving

U heeft als ondernemer een Alcoholvergunning nodig voor het schenken en verkopen van alcoholische dranken, zoals bier en wijn. Er zijn 3 soorten Alcoholvergunningen:

 • voor horecabedrijven, zoals restaurants en cafés
 • voor slijterijen
 • voor paracommerciële instellingen, zoals buurthuizen en (sport)kantines

Misschien moet u ook andere vergunningen aanvragen of meldingen doen:

 • Als er meer dan 50 personen tegelijk in uw pand aanwezig kunnen zijn
 • Als u een gokautomaat wilt plaatsen

De gemeente mag een Bibob-onderzoek doen als u een Alcoholvergunning aanvraagt. De gemeente voert een antecedentenonderzoek uit naar de aanvrager van een Alcoholvergunning en naar de leidinggevenden. Gecontroleerd zal worden of deze personen voorkomen in de registers van politie en justitie.

 

Een nieuwe Alcoholvergunning is verplicht als:

 • u een horecagelegenheid wilt starten of overnemen. Dit geldt ook, als u een slijterij wilt starten of overnemen.
 • de inrichting (bouwtechnisch) wijzigt.
 • de ondernemingsvorm wijzigt.

Is er een nieuwe leidinggevende? Dan volstaat een melding.

 

U gebruikt de volgende documenten voor uw aanvraag:

 • een uittreksel uit het handelsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel
 • een geldig identiteitsbewijs van alle in de aanvraag genoemde leidinggevenden
 • een geldige Verklaring Sociale Hygiëne (VSH) of een geldig Diploma Sociale Hygiëne van alle in de aanvraag genoemde personen. Ook de personen die genoemd worden in een bepaalde rechtsvorm (zoals eenmanszaak of BV) hebben een Verklaring Sociale Hygiëne nodig
 • verklaring leidinggevende
 • kopie huurovereenkomst
 • kopie arbeidsovereenkomst
 • Een aanvullende financiële Bibob vragenlijst natuurlijk perspoon of rechtspersoon.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jacqueline Koopman, juridisch beleidsadviseur openbare orde en veiligheid. Telefoon (0571) 27 93 27 of e-mail j.koopman@voorst.nl. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal met 6 weken verlengen. Gaat het om een alcoholvergunning voor een buurthuis of kantine? De gemeente beslist dan binnen 6 maanden na ontvangst op uw aanvraag.

  Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=57, pid=41)label =>protected'Aanvraag Alcoholwet commercieel' (31 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://api.sduconnect.nl/media/1625492859Aanvraag_Alcoholwet_commercieel.do
        c
  ' (77 chars) sduId =>protected468095 (integer) uid =>protected57 (integer) _localizedUid =>protected57 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected57 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Aanvraag Alcoholwet commercieel
 • Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=58, pid=41)label =>protected'Aanvullende BIBOB vragen aanvraag Alcoholwet (RP)' (49 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://api.sduconnect.nl/media/1625492859Aanvullende_BIBOB_vragen_aanvraag_
        Alcoholwet__RP_.doc
  ' (95 chars) sduId =>protected468096 (integer) uid =>protected58 (integer) _localizedUid =>protected58 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected58 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Aanvullende BIBOB vragen aanvraag Alcoholwet (RP)
 • Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=59, pid=41)label =>protected'Aanvullende BIBOB vragen aanvraag Alcoholwet (natuurlijk persoon)' (65 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://api.sduconnect.nl/media/1625492859Aanvullende_BIBOB_vragen_aanvraag_
        Alcoholwet__natuurlijk_persoon_.doc
  ' (111 chars) sduId =>protected468097 (integer) uid =>protected59 (integer) _localizedUid =>protected59 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected59 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Aanvullende BIBOB vragen aanvraag Alcoholwet (natuurlijk persoon)
 • Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=60, pid=41)label =>protected'Meldingsformulier wijzigen leidinggevende gemeente Voorst' (57 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://api.sduconnect.nl/media/1625492859Meldingsformulier_wijzigen_leiding
        gevende_gemeente_Voorst.doc
  ' (103 chars) sduId =>protected468098 (integer) uid =>protected60 (integer) _localizedUid =>protected60 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected60 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Meldingsformulier wijzigen leidinggevende gemeente Voorst
 • Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=61, pid=41)label =>protected'Verklaring leidinggevende Model A, 2021' (39 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://api.sduconnect.nl/media/1625492859Verklaring_leidinggevende_Model_A_
        _2021.doc
  ' (85 chars) sduId =>protected468099 (integer) uid =>protected61 (integer) _localizedUid =>protected61 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected61 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Verklaring leidinggevende Model A, 2021

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.