Als u als ondernemer alcoholische drank wilt schenken of verkopen, dan heeft u een Alcoholvergunning nodig. Vraag de vergunning aan bij de gemeente.

Beschrijving

U heeft als ondernemer een Alcoholvergunning nodig voor het schenken en verkopen van alcoholische dranken, zoals bier en wijn. Er zijn 3 soorten Alcoholvergunningen:

 • voor horecabedrijven, zoals restaurants en cafés
 • voor slijterijen
 • voor paracommerciële instellingen, zoals buurthuizen en (sport)kantines

Misschien moet u ook andere vergunningen aanvragen of meldingen doen:

 • Als er meer dan 50 personen tegelijk in uw pand aanwezig kunnen zijn
 • Als u een gokautomaat wilt plaatsen

De gemeente mag een Bibob-onderzoek doen als u een Alcoholvergunning aanvraagt. De gemeente voert een antecedentenonderzoek uit naar de aanvrager van een Alcoholvergunning en naar de leidinggevenden. Gecontroleerd zal worden of deze personen voorkomen in de registers van politie en justitie.

 

Een nieuwe Alcoholvergunning is verplicht als:

 • u een horecagelegenheid wilt starten of overnemen. Dit geldt ook, als u een slijterij wilt starten of overnemen.
 • de inrichting (bouwtechnisch) wijzigt.
 • de ondernemingsvorm wijzigt.

Is er een nieuwe leidinggevende? Dan volstaat een melding.

 

U gebruikt de volgende documenten voor uw aanvraag:

 • een uittreksel uit het handelsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel
 • een geldig identiteitsbewijs van alle in de aanvraag genoemde leidinggevenden
 • een geldige Verklaring Sociale Hygiëne (VSH) of een geldig Diploma Sociale Hygiëne van alle in de aanvraag genoemde personen. Ook de personen die genoemd worden in een bepaalde rechtsvorm (zoals eenmanszaak of BV) hebben een Verklaring Sociale Hygiëne nodig
 • verklaring leidinggevende
 • kopie huurovereenkomst
 • kopie arbeidsovereenkomst
 • Een aanvullende financiële Bibob vragenlijst natuurlijk perspoon of rechtspersoon.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jacqueline Koopman, juridisch beleidsadviseur openbare orde en veiligheid. Telefoon (0571) 27 93 27 of e-mail j.koopman@voorst.nl. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal met 6 weken verlengen. Gaat het om een alcoholvergunning voor een buurthuis of kantine? De gemeente beslist dan binnen 6 maanden na ontvangst op uw aanvraag.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.