Wilt u een buurthuis of kantine runnen? Vraag hiervoor een Alcoholvergunning bij de gemeente aan.

Beschrijving

Indien u in een dorpshuis alcohol wilt schenken tegen betaling, hebt u een Alcoholvergunning nodig.

Zodra er iets verandert, moet u dit doorgeven aan de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer u een buurthuis of sportkantine overneemt of verplaatst. Maar ook als u stopt met uw werkzaamheden moet u dit doorgeven.

 

Wijzigingen dient u schriftelijk door te geven.

Zo vraagt u een Alcoholvergunning voor een buurthuis of kantine aan:

• U neemt contact op met de gemeente.

• U geeft in ieder geval door:

o een ingevuld aanvraagformulier

o de plaats van het buurthuis of de kantine

o wie het buurthuis of de kantine exploiteert

o een door het bestuur vastgesteld en ondertekend bestuursreglement

U vraagt een Alcoholvergunning aan bij de gemeente. Hierbij dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier Alcoholvergunning paracommercieel. Bij deze aanvraag dient u een "verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting" mee te zenden. Deze formulieren vindt u onder het kopje "formulieren".

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jacqueline Koopman, juridisch beleidsadviseur openbare orde en veiligheid. Telefoon (0571) 27 93 27 of e-mail j.koopman@voorst.nl. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend. 

Het bevoegd bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een Drank- en Horecavergunning binnen 24 weken na de datum van ontvangst van de aanvraag. De gemeente kan dit verlengen met nog eens 8 weken.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.