In 1911 richtte de Nederlandse regering het Carnegie Heldenfonds op. Dit gebeurde op verzoek van Andrew Carnegie. Deze Amerikaanse staalmagnaat van Schotse komaf maakte van dichtbij de gevolgen mee van heldendaden. Tijdens een mijnramp overleden twee mannen tijdens een reddingspoging en lieten hun familie zonder geld achter. Daarom richtte hij de 'The Carnegie Hero Fund Commission' op. Dit werd in ons land het Carnegie Heldenfonds.

De stichting kan een onderscheiding toekennen aan mensen die met gevaar voor eigen leven of eigen lijf en goed een ander hebben gered. Vaak is dit op voordracht van de burgemeester van de gemeente waar de reddingsactie plaatsvond. In de regel zorgt deze dan ook, namens het stichtingsbestuur, voor de uitreiking van de onderscheiding.

Maar iedereen mag iemand voordragen voor deze eer. Daar zit geen tijdslimiet aan. Iedereen kan een redder aanmelden bij het fonds; van een burgemeester of een hulpverlener tot een familielid of vriend. Dit kan gemakkelijk en digitaal op de website van het Carnegie heldenfonds.

Heeft u vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met Monique Rogier via telefoonnummer (0571) 27 99 11 of via e-mail: m.rogier@voorst.nl. Zij informeert u graag over
de haalbaarheid van uw voorstel.